Yhteiskunnan ajokortti kaikille

Perusasiat. Tieto ei lisää tuskaa vaan turvaa. Kuva: Marita Itävuori

Viime keväänä käytiin vilkasta keskustelua kansalaispalveluksen tarpeellisuudesta. Keskustelu kumpusi tilanteesta, jossa miehille pakollisen palveluksen piiriin pohdittiin jonkinlaisen kansalaispalveluksen käyttöön ottamista naisille, joille varusmiespalvelus on vapaaehtoinen. Ajatus lähti liikkeelle entisen puolustusministerin Elisabeth Rehnin ajatushautomosta. Uudenlaisen varautumispalveluksen suorittaja voisi valita kursseja esimerkiksi väestön- tai ympäristönsuojelusta, terveydenhuollon piiristä tai kyberturvallisuudesta. Ajatus kaikille suunnattavasta kansalaispalveluksesta sai ristiriitaisen vastaanoton. Ylen kesäkuussa teettämässä kyselyssä selkeä enemmistö säilyttäisi nykyisen asevelvollisuuslain. Nuoret olivat kuitenkin avoimempia mahdollisille muutoksille kuin vanhemmat ikäluokat. Muuttuvassa maailmassa erilaiset taidot nousevat arvossa. Uudenlaiset kyvyt syrjäyttävät vanhat. Kaikille olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja millaisille arvoille se rakentuu. Mitä tarkoittaa vaikkapa oikeusvaltio? Lakimiesliitto kiinnitti viime keväänä huomiota siihen, että "eurooppalainen ja globaali oikeusvaltiokehitys edellyttävät Suomelta aiempaa suurempaa sitoutumista oikeusvaltion sekä perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen". Periaatteen toteutumiseen vaikuttavat esimerkiksi resurssit. Resurssipula näkyy muun muassa oikeusprosessien kohtuuttomana venymisenä. Oikeusvaltion periaatteiden toteutumiseen vaikuttavat myös oikeusprosessien kalleus sekä vaikkapa riittämätön oikeusapu. Mikäli esimerkiksi oikeusavun saatavuus vaihtelee riippuen siitä, mikä on ihmisen asuinpaikka, ei toteudu myöskään kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu. Lakimiesliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan kampanjalla "Oikeus kuuluu kaikille". Liiton mukaan Suomi panostaa oikeudenhoitoon huomattavasti vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Vain alle prosentti koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon. Tällä hetkellä oikeusvaltiokehitys on ottamassa taka-askelia Euroopassa. Parhaillaan Unkarin valtapuolue Fidesz kampanjoi hallinnassaan olevan lehden avulla kyseenalaistamalla sekä Suomen mediaa että oikeusjärjestelmää. Unkarissa sekä median että oikeuslaitoksen riippumattomuus ovat kaventuneet ja Euroopan Unioni onkin asettanut kyseenalaiseksi EU:n periaatteita rikkovien jäsenmaiden rahoituksen. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkoi heinäkuun alussa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vahvistaa oikeusvaltion periaatteita sitomalla niiden toteutuminen EU-rahoitukseen. Kyse on isoista asioista. Ne pitäisi myös kaikkien suomalaisten tuntea ja sisäistää. Käsitys siitä, miten yhteiskunta toimii sekä ymmärrys historiasta takaa osaltaan sen perustan säilymisen, jolle nyky-yhteiskunta on rakennettu. Parannettavaa toki löytyy, mutta oikeusvaltioperiaatteen rapautuminen avaa mahdollisuuksia esimerkiksi korruptiolle. Pahitteeksi ei ole sekään, että tuntee erilaisten maailmankatsomusten ja ideologioiden perusteet. Niistä voi päätellä, millaista yhteiskuntaa eri tahot tavoittelevat. Tässäkin historialla on sanansa sanottavana. Filosofi Santayanan sanoin: "Kansakunta, joka ei tunne menneisyyttään, on tuomittu toistamaan sen." Sanoja käytetään usein myös hyvin vastakkaisten näkemysten pönkittämiseen. Historian ja yhteiskunnan tuntemus toimii vahvana vastalääkkeenä monenlaiseen poliittiseen hurmokseen ja musta tuntuu -väittämiin. Tieto ei lisää tuskaa vaan tuo turvaa kehittää yhteiskuntaa suuntaan, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen sen kaikille jäsenille.

Kymppikö liikaa?

Tämänvuotinen Small Ships´Race tarjosi lauantai-iltana tasokasta viihdettä päätähtenään Anna Abreu. Osalle kymmenen euron sisäänpääsymaksu iltaohjelmaa seuraamaan oli kuitenkin liikaa ja konserttia kuunneltiin parkkipaikalta omia eväitä nautiskellen. Muualla samasta musiikkisetistä olisi joutunut pulittamaan useita kymppejä enemmän kuin Laivasillalla. Vapaamatkustajat heikentävät osaltaan tapahtuman järjestäjien mahdollisuuksia tarjota monipuolinen tapahtuma vuoden kuluttua. Kun vapaamatkustajia on "tarpeeksi", saa ilmaiselle kuuntelulle jättää jäähyväiset. Sitten onkin myöhäistä kitistä kesäkaupungin niukkaa tapahtumatarjontaa.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet