Arto HenrikssonKirjoittaja on Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Tunnin vai vuosisadan junahanke

Oikorata vai uusi rata?. Itäradan muutamien minuuttien ajansäästöön verrattuna kokonaan uusi itäinen rantarata olisi järkevämpi investointi. Kuva: Kouvolan Sanomat

Loviisan seudun tulevien vuosikymmenten ehkä kaikkein tärkein hanke, itäinen rantarata on tulossa jo lähikuukausina ratkaisevaan vaiheeseen, jossa ratkeaa linjataanko itäinen yhteys Porvoosta Loviisan kautta Kotkaan vai Kouvolan suuntaan. Viime viikon lopulla liikenne- ja viestintäministeriö patisteli Itä-Suomen kaupunkeja etsimään yhteistä säveltä kaavaillun uuden junaradan suunnasta.

Pääministeri Antti Rinne on useaan otteeseen jo luvannut, että uuden radan yleissuunnittelu alkaa jo tällä hallituskaudella, siitä on merkintä myös hallitusohjelmassa. Helsingistä itään lähtevälle uudelle raideyhteydelle on esillä ollut kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto, itäradaksi kutsuttu linjaus kulkisi Helsingistä lentokentän kautta Porvooseen ja sieltä Koskenkylästä kuutostien suuntaisesti Kouvolaan. Toinen vaihtoehto, itäinen rantarata, veisi Helsingistä Porvooseen ja edelleen rantaa pitkin Kotkaan ja sieltä Lappeenrannan kupeeseen Luumäelle. Kolmantena itäisenä vaihtoehtona ollut oikolinjaus kulkisi Lahdesta Mikkeliin.

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämä toivomus, että Itä-Suomen kaupunkien tulisi löytää yksimielisyys haluttavasta linjauksesta on varsin haastava, sillä yksimielisyyttä linjauksista tuskin on löydettävissä. Itäisten maiden kolmet viisaat miehet ja naiset päätynevät todennäköisesti erimielisinä esittämään kolmea kilpailevaa linjausta. Vähiten kannatusta näyttäisi olevan Mikkelin ja Lahden väliselle oikoradalle.

Mikäli kaupungit eivät yhteistä linjausta löydä, tekee ministeriö esityksen. Tunnetusti Kuopio, Mikkeli, Iisalmi, Joensuu ja Lappeenranta kannattavat Porvoon kautta Kouvolaan kulkevaa reittiä eli niin sanottua itärataa. Kotka ja Loviisa siinä sivussa haluaisi radan jatkuvan Porvoosta Kotkaan ja Luumäelle saakka.

Itäradan muutamien minuuttien ajansäästöön verrattuna kokonaan uusi itäinen rantarata olisi järkevämpi investointi.

Lappeenrannalle saattaisivat kuitenkin kelvata kumpikin itärajan linjauksista eli joko Kouvolan tai Kotkan kautta kulkevat kiskoparit. Molemmat lyhentäisivät lappeenrantalaisten siirtymistä pääkaupunkiseudulle, kun koukkaus Lahden kautta jäisi tarpeettomaksi.

Kartalta katsoen Mikkelin seudun kunnille näyttäisivät sopivan joko Porvoon ja Kouvolan välinen uusi linjaus tai vaihtoehtoisesti Lahden ja Mikkelin välille visioitu uusi yhteys. Molemmat lyhentäisivät Mikkeliin menijöiden ja lähtijöiden matka-aikaa useilla minuuteilla. Kolmesta itäisestä linjauksesta Loviisan halki Kotkaan ja sieltä Luumäelle suuntautuva yhteys on kaikkein kallein. Sen hinnaksi arvioidaan 2,7 miljardia euroa. Kaksi muuta vaihtoehtoa liikkuvat 1,5 - 1,7 miljardin euron haarukassa. 

Vaikka rantaradan miljardin euron hintaero on kahteen muuhun linjauksen verrattuna todella suuri, on olennaisinta nähdä mitä eri ratavaihtoehdoilla saadaan aikaiseksi. Sekä Mikkelin että Kouvolan ratalinjaukset ovat molemmat selkeästi oikoratoja, joiden tärkein hyöty on matka-ajan lyheneminen useilla minuuteilla. Porvoosta Loviisan kautta Kotkaan suuntautuva ratayhteys olisi sen sijaa täysin uusi yhteys, joka toisi päästöttömän raideliikenteen piiriin kokonaan uusia seutukuntia rannikolla ja Etelä-Kymenlaaksossa.

Jos ja kun ministeriön puntarissa ovat oikoratojen muutamien minuuttien ajansäästöt ja vastaavasti kokonaan uudet seutukunnat, on miljardin lisäkustannuskin hyvin perusteltavissa. On ilmastonmuutoksen ja logistiikan kannalta perusteltua, että kolmesta vaihtoehtoisesta itäisestä linjauksesta järkevintä eli itäistä rantarataa ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Itäinen rantarata kilpailee toki määrärahoista Helsingin ja Turun välisen oikoradan kanssa. Vertailtavana ovat siinäkin vähäiseen ajansäästöön tähtäävä Länsi-Suomen "tunnin juna"-hanke sekä vastaavasti kokonaan uusia alueita palveleva rannikon ja Kymenlaakson "vuosisadan juna"- hanke.

Arto Henriksson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet