Vastine Olavi Kalevan vastaukseen kaupunginhallitukselle 24.4.2017.      

Konserni- ja elinkeinotoimikunnan ja puheenjohtajiston näkemys Loviisan kaupungille strategisesti tärkeästä alueesta ja sen kehittämisestä sekä maakauppa-asian neuvottelu prosessista eroaa oleellisesti Olavi Kalevan vastauksesta kaupunginhallitukselle. Tästä syystä näemme tarpeelliseksi antaa asiaan vastineen. Kuningattarenportin alue on kaupungille strategisesti tärkeä. Alueen kehittäminen pysähtyi globaalien taloussanktioiden myötä juuri kuin sen varsinainen kehitys oli päässyt alkuun. Taantumasta huolimatta korttelia pidetään kaupungin kannalta keskeisenä kaupan keskittymänä ja parhaana liiketoiminta- ja teollisuusalueena, joka sijaitsee hyvällä paikalla moottoritien varrella kaupungin pääliittymän kohdalla. Noususuhdanne on selvästi alkanut ja on selkeitä merkkejä siitä, että idän liikenne on vihdoin taas kasvussa. Strategisesti merkittävää kaupungille on ollut, itse alueen vetovoimaisuuden lisäämisen lisäksi edistää kaavoituksellisesti kehitystä, jossa on nähty mahdollisuus tukea keskustan elinvoimaisuutta. Näiden elinkeinopoliittisessa ohjelmassa määritettyjen päätavoitteiden toteuttamiseksi kaupungin kannalta olisi selkeää, että alueella olisi yksi maanomistaja. Aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena ja siten pystyä edistämään yhtenäisen keskusta-alueen syntymistä. Maapoliittisesti on helpompi kaavoittaa omaa yhtenäistä aluetta. Alueelle laadittaisiin kehittämissuunnitelma ja luotaisiin aktiiviset yhteydet kaupallisiin toimijoihin. Kaavoituksen päivityksen yhteydessä rakennusmääräyksiä yhdenmukaistettaisiin ja rakennusoikeus maksimoitaisiin maan arvon jalostamiseksi. Olemassa oleville tuotantotiloille etsittäisiin vuokralaiset. Oy Eltete Ab on lokakuussa 2016 tarjonnut maa-aluettaan kaupungille ostettavaksi. Aikaisemmat ostotunnustelut eivät ole johtaneet tulokseen yrityksen pysyessä alkuperäisessä hintapyynnössään. Nyt neuvoteltu hinta vastaa alueella toteutuneiden maakauppojen mediaanihintaa ja mielestämme neuvotteluyhteyden katkaiseminen ja asian eteenpäin viemisen viivästyttäminen tällaisessa tilanteessa ei ole ollut elinkeinotavoitteiden mukaista toimintaa. Esitetyt väitteet syiksi, eivät mielestämme olleet hyväksyttäviä neuvottelujen katkaisemiseksi näin merkittävän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Vastauksessa esitetyt väitteet, että Olavi Kaleva ei ollut tietoinen siitä, että häntä ensin toivottiin ja sittemmin kehotettiin osallistuvan konkreettisiin neuvotteluihin asiasta, osoittaa yhteistyön puutteesta. Tämä on myös priorisointikysymys. Muut kokouksissa läsnä olevat muistavat asioiden kulun aivan erilaisena kuin vastauksessa lausutaan ja annetaan ymmärtää. Me pidämme vakavana syytöksiä siitä, että luottamushenkilöt ovat tehneet myyntilupauksia sen sijaan että olemme sopineet asian jatkovalmistelusta ja päätöksentekoon tuomisesta hallitukseen 30.3 ja valtuustoon 12.4. Mahdollisen maakaupan toteuttamiseksi oli tiedusteltu myös mahdollisuutta rahoittaa se myymällä ei strategisia pelto- ja maa-alueita. Jälkikäteen Newseciltä pyydetty hinta- arvio oli kovin epärealistinen ja sitä noudattamalla aliarvioisimme koko alueen maa-arvoa ja tuottaisimme selkeästi vahinkoa alueen omistajalle sekä kaupungille tärkeän alueen kehitykselle. Mahdollisen kaupan toteutumisen myötä yrityksen pyrkimykset lisätä teollisia työpaikkoja merkittävästi oli tärkeä tavoite. Näitä motiiveja ei kuitenkaan voi lähtökohtaisesti ajatella laittomana yritystukena koska neuvotteluissa saavutettu hinta oli mediaanihintaa alempi. Selvityspyynnön taustalla ei ollut yksinään kyseinen elinkeinoasia vaan pitkään jatkunut huoli elinkeinoasioiden johtamisen sekä asioihin sitoutumisen ja tuloksellisuuden puutteesta. Työnantajan vaatimus työskentelytapojen muuttamisesta ei ole tuottanut toivottua tulosta käydyistä kehityskeskusteluista huolimatta. Mia Heijnsbroek-Wirén, kaupunginhallituksen pj, konserni- ja elinkeino toimikunnan pj Merja Grönberg, kaupunginhallituksen 2 vpj Veikko Ekström, kaupunginhallituksen jäsen, konserni- ja elinkeino toimikunnan jäsen Jouni Malmivaara, kaupunginhallituksen jäsen, konserni- ja elinkeino toimikuntaan kutsuttu Loviisan Yrittäjien edustaja Arja Isotalo, valtuuston pj, konserni- ja elinkeino toimikunnan jäsen Tom Liljestrand, valtuuston 1 vpj, konserni- ja elinkeino toimikunnan jäsen Janne Lepola, valtuuston 2 vpj  

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat