Postin ongelmat jo vakavia

Sanomalehdet eri puolilla Suomea ovat saaneet ennätyksellisen runsaasti valituksia jakeluhäiriöistä, joissa lehdet tulevat myöhässä tai jäävät joskus jopa kokonaan jakamatta. Lehtinippuja kuljetetaan vääriin osoitteisiin eivätkä jakajat aina saa jaettavaa ajoissa. Häiriöraporttien kirjo on värikäs ja laaja. Suomessa sanomalehtien jakeluun osallistuu Posti Oyj:n lisäksi myös sanomalehtien omia ja muita yksityisiä jakeluyhtiöitä, mutta logistiikka- ja jakeluhäiriöt näyttävät kasautuvan lähinnä valtion omistamalle Posti Oy:lle. Jakelun ongelmat eivät kohdistu pelkästään haja-asutusalueille, vaan myös tiheämmin asuttujen keskustojen kerrostalokortteleihin niin Loviisassa kuin myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ongelman syvyydestä ja laajuudesta kertoo se, ettei Posti kykene enää huolehtimaan edes jakelureklamaatioiden asianmukaisesta hoitamisesta, vaan monet lehden puuttumisesta reklamoivat ovat edelleen jääneet vaille lehteänsä. Loviisan Sanomat on syvästi pahoillaan jakeluongelmien jatkumisesta. Lehtijakelun lisäksi Postin jakeluhäiriöt koskevat huolestuttavalla tavalla myös yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvaa kirjeiden jakelua. Siihen kategoriaan kuluvat laskujen lisäksi viranomaisten kansalaisille ja kansalaisten viranomaisille lähettämiä virallisia asiakirjoja, joiden katoamisesta tai viivästymisestä saattaa seurata lisäkustannuksia, korvausvaatimuksia tai muita menetyksiä. Tiedossa on tapauksia, joissa matkalla kadonnut lasku on mennyt perintään ja aiheuttanut velalliselle perintä- sekä muita lisäkuluja, joiden perumiseksi ei useinkaan riitä tieto Postin aiheuttamasta katoamisesta. Viikonloppuna Loviisan Sanomien Facebook-ryhmässä kerrottiin kahdesta eri esimerkkitapauksesta, joissa postinjakaja oli laittanut postilaatikkorivistön yhteen postilaatikkoon kaikkien laatikkorivissä olleiden postit. Tapaukset vaikuttavat suorastaan uskomattomilta, ja vaarantavat vakavalla tavalla kirjesalaisuuden. Runsas kuukausi sitten tällä palstalla todettiin, että Posti on liki kaoottisessa tilassa. Silloin ajatuksena oli, että Posti Oyj:n johto on varmaan itsekin tiedostanut ongelmat ja ryhtynyt tarvittaviin toimiin niiden pikaiseksi korjaamiseksi. Alkuvuoden kokemusten perusteella näyttää valitettavasti siltä, että joulukuisessa kirjoituksessa ”liki” sana oli tarpeeton. Jakelun vakavia ongelmia ei ole kyetty vieläkään poistamaan eikä saamaan jakelua riittävän toimivalle tasolle. Paikallislehdet ovat jakeluongelmien takia kääntyneet muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön puoleen. Ministeriö kertoo olevansa tietoinen Postin hankaluuksista toteuttaa sille asetettua velvollisuutta jakaa yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvia postilähetyksiä, mutta myös muita lähetyksiä, joiden lähetyksestä se on sopinut kaupallisin sopimuksin muun muassa lehtiyhtiöiden kanssa. Lisäksi viestintävirasto tutkii parhaillaan Posti Oy:n toimintaa ja ryhtyy sille postilaissa annetuin valtuuksin toimiin, jos Viestintävirasto katsoo Posti Oy:n rikkoneen sille asetettua jakeluvelvoitetta nimenomaan yleispalvelukirjeiden osalta.
Sanottua "Laadukkaan postinjakelun pitää edelleen olla Postin tärkein päätehtävä." Arto Henriksson
Samaan aikaan Posti Oyj on laajentamassa toimintaansa pihapalveluiden lisäksi myös esimerkiksi hoiva-alalle, mikä on kummeksuttanut ymmärrettävästi kansalaisia. Postin uusia liiketoimintamalleja ei kuitenkaan sinänsä ole syytä suoralta kädeltä tuomita, sillä niistä on maailmalla saatu myös hyviä kokemuksia. Digitalisaation edetessä pelkän kirje- ja lehtipostin jakaminen työllistää tulevaisuudessa yhä vähemmän postinjakajia. Esimerkiksi seitsenpäiväisten sanomalehtien jakelu edellyttää vielä pitkään, että jakaja kiertää päivittäin kierroksensa kansalaisten postiluukuilla ja -laatikoilla. Perinteisen kirje- ja lehtijakelun merkityksen pienentyessä, voi tulevaisuudessa olla järkevää yrittää löytää muutakin tehtävää sille ehkä ainoalle henkilölle, joka käy päivittäin tai ainakin useamman kerran viikossa ihmisten kotiovilla. Jakelupalveluiden muutokset ja uudet liiketoimintamallit näyttävät tulevan vääjäämättä myös Suomeen. Muutosprosessin hallinta näyttää Postin osalta kuitenkin menevän pahasti pieleen, ja edistävän tahattomasti ja epämiellyttävästi viestinvälityksen digitalisoitumista Suomessa. Laadukkaan postinjakelun pitää edelleen olla Postin tärkein päätehtävä.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet