Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta jo yli 100 000 euroa – kovin varallisuus kasautuu pienelle osalle väestöä

Puolella kotitalouksista oli nettovarallisuutta yli 104 000 euroa vuonna 2019, käy ilmi Tilastokeskuksen tilastosta.

Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 257 900 euroa ja neljäsosalla alle 9 400 euroa. Varakkaimpia olivat 65-74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Tilastokeskuksen mukaan nettovarallisuuden keskiarvo oli noin 214 800 euroa kotitaloutta kohti eli yli kaksinkertainen mediaaniin nähden. Suhde kuvaa varallisuuden keskittymistä varakkaimpaan kymmenesosaan, joka omisti noin 50 prosenttia nettovarallisuudesta vuonna 2019. Viisi vähävaraisinta kymmenystä eli puolet kotitalouksista omisti noin viisi prosenttia nettovarallisuudesta.

Varallisuuserot kasvoivat vuodesta 2016 vuoteen 2019, sillä varakkaimman kymmenesosan osuus nettovarallisuudesta kasvoi.

Tilastovuoteen 1988 verrattuna varakkaimman kymmenyksen varallisuusosuus on noussut selvästi.

Varallisuustutkimuksen nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähentämällä niistä velat, Tilastokeskus selvittää tiedotteessaan.

Kotitalouksien yleisin varallisuuslaji oli talletukset, joita oli lähes kaikilla eli 98 prosentilla kotitalouksista.

Seuraavaksi yleisimpiä olivat kulkuvälineet, joita omisti 72 prosenttia kotitalouksista ja oma asunto, joka oli 65 prosentilla. Pörssiosakkeita ja suoria rahastosijoituksia oli 43 prosentilla.

Varallisuuden arvolla mitattuna oma asunto oli selvästi merkittävin varallisuuserä, sillä sen osuus kokonaisvaroista oli noin puolet.

Seuraavaksi merkittävin varallisuuserä oli muut asunnot, joiden osuus kokonaisvaroista oli kymmenesosa.

Velkaa oli kolmella kotitaloudella viidestä eli 59 prosentilla. Noin 16 prosentilla velkaantuneista kotitalouksista velan määrä oli yli kolminkertainen vuosituloihin nähden vuonna 2019.

Kotitalouksia, joiden velkaantumisaste on yli 300 prosenttia, oli vielä 1990-luvun lopussa vain muutama prosentti velkaantuneista. Sen sijaan jos suuria velkoja mitataan velkojen suhteella kokonaisvarallisuuteen ja asetetaan suurien velkojen raja-arvoksi 75 prosenttia, suurien velkojen osuus on pysynyt lähes ennallaan 1990-luvun lopulta alkaen, toteaa Tilastokeskus.

Vuonna 2019 noin joka neljännellä velallisella kotitaloudella velan määrä ylitti 75 prosenttia kotitalouden varoista.

Noin kuusi prosenttia kotitalouksista oli luottorajoitteisia vuonna 2019, mikä oli yhtä suuri osuus kuin kolme vuotta aiemmin.