Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Uskomme vahvasti, että päiväkodin keskeinen sijainti vastaa parhaiten perheiden erilaisiin tarpeisiin

Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen olemme seuranneet useita keskusteluja eri Facebook-ryhmissä. Näissä keskusteluissa on haukuttu viranhaltijoita ja hanketyöryhmää huonosta valmistelusta ja muun muassa siitä, ettei lapsiperheiden mielipiteitä uuden päiväkodin sijaintivaihtoehdoista ole selvitetty. Tehtäviemme yhteydessä olemme usein yhteydessä lasten huoltajiin. Se on luonnollinen osa työtämme.

Sen jälkeen, kun kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021 hyväksyttiin uusi päiväkoti-investointi, on eri keskusteluiden yhteydessä usein esitetty mielipiteitä uuden päiväkodin tulevasta sijainnista. Ymmärsimme hyvin nopeasti, että tuleva sijainti jakaa mielipiteitä.

Uuteen päiväkotiin on tarkoitus yhdistää Rauhalan päiväkoti ja Villekulla daghem. Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitettiin myös Määrlahden päiväkodin yhdistämistä uuteen päiväkotiin.

On luonnollista, että varhaiskasvatuksen asiakkaat lähtökohtaisesti toivovat uutta päiväkotia mahdollisimman lähelle omaa asuinaluettaan. On esitetty toiveita myös sellaisista vaihtoehdoista, jotka eivät ole toteutettavissa.

Kenen ääni olisi tällaisessa tilanteessa tärkein? Vai voidaanko ajatella, että päiväkoti sijoitetaan sellaiseen solmukohtaan, että se palvelee kaikkien kaupunginosien asukkaita lähes tasavertaisesti ja että sinne pääsee kävellen, pyöräillen tai autolla eikä näin ollen syrji ketään väestöryhmää?

Hanketyöryhmässä olemme joutuneet tekemään paljon erilaisia punnintoja. Esitetty vaihtoehto ei missään nimessä ole helpoin toteuttaa. Siihen liittyy aikataulullisia riskejä sekä riskejä kustannusten nousuun, lähinnä tontin puhdistuksen ja liikennejärjestelyjen kannalta.

Koska rakennetaan päiväkotia, jota on tarkoitus käyttää monen kymmenen vuoden ajan, koemme riskeistä huolimatta, että ratkaisun tulisi olla optimaalinen koko keskusta-alueen perheitä ajatellen.

Nykyisiin keskusta-alueen päiväkoteihin tullaan tasaisesti postinumeroilta 07900, 07920 ja 07940. Myös postinumeroilta 07930 ja 07945 tulee muutamia lapsia. Alle kuusivuotiaita on täällä hetkellä (10.11.2022) yhteensä 198. Heistä suomenkielisiä on 111 ja ruotsinkielisiä 87.

On esitetty toiveita myös sellaisista vaihtoehdoista, jotka eivät ole toteutettavissa. Kenen ääni olisi tällaisessa tilanteessa tärkein?

Valmistelua on myös kritisoitu siitä, ettei sen yhteydessä ole selvitetty millä alueilla asuu autottomia. Meidän kokemuksemme mukaan auton omistamiseen ja autottomuuteen kytkeytyy eri kotitalouksien sosioekonomisia muuttujia, eikä autottomuuteen suoraan löydy kytköksiä tiettyyn alueeseen. Loviisasta löytyy edullisia asumisvaihtoehtoja lähes kaikista kaupunginosista.

Niin eri kaupunginosissa asuvien varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kuin autottomien perheiden määrä vaihtelee luonnollisesti vuodesta toiseen. Tämä tosiasia myös puoltaa mahdollisimman keskeistä uuden päiväkodin sijaintia, varsinkin koska rakennuksen on tarkoitus palvella monta vuosikymmentä ja tarpeet ehtivät muuttua sinä aikana useamman kerran.

Jälkikeskusteluissa on myös esitetty huolta liikenteen määrän kasvamisesta suomenkielisen koulukeskuksen ympärillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että suurin osa päiväkoti-ikäisistä tulee päiväkotiin aamuisin kello 6:n ja 8:n välillä, kun taas suurin osa kouluikäisistä liikkuu aktiivisesti kello 8:n jälkeen.

Päiväkoti-ikäisten nouto tapahtuu pääsääntöisesti kello 15:n ja 18:n välillä, kun taas suurin osa ainakin alakouluikäisistä lopettaa koulupäivänsä kello 14–14.30 aikaan.

On kuitenkin totta, että liikenne alueella vilkastuu, kun sinne sijoitetaan tämän kokoinen päiväkoti. Iso osa autoliikenteestä olisi kulkenut suomenkielisen koulukeskuksen ohi myös muissa tarkastelussa olleissa vaihtoehdoissa.

Liikenneturvallisuuskasvatuksen merkitys korostuu sekä varhaiskasvatusikäisten että kouluikäisten osalta – ihan niin kuin kaikissa kaupungeissa, joissa on kouluja ja päiväkoteja vilkkaiden teiden lähellä.

Kaikki tarkastelussa olleet vaihtoehdot tarjoavat sijaintinsa osalta korkeassa arvossa olevia mahdollisuuksia toiminnalle. Kirjastokäynnit, kulttuuritapahtumat, liikunta- ja uimakoulut, luonnon läheisyys ja yhteistyö senioripalveluiden kanssa tuovat kaikki osaltaan kultareunuksen varhaiskasvatuksen toiminnalle.

Pidämme kuitenkin jokapäiväiseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä tärkeimpinä. Henkilöstön ja sijaisten saatavuus sekä terveelliset, toiminnalliset ja riittävän isot tilat ovat kaikki edellytyksiä laadukkaan ja monipuolisen pedagogiikan toteuttamiseksi.

10-ryhmäinen päiväkoti on iso ja vaatii vastuullista suunnittelua. Päiväkoti on pienelle kuin koti, tai työpaikka. Lapsi viettää siellä päivässä keskimäärin noin tunnin kauemmin kuin vanhempi omalla työpaikallaan.

Päiväkodin hengitysilma, tilojen viihtyisyys ja stressittömyys sekä henkilökunnan motivaatio ja työviihtyvyys vaikuttavat siihen, millaiseksi lapsuuden tärkeimmät vuodet muodostuvat.

Päiväkotiarjessa lapsiryhmä toimii välillä koko ryhmänä ja usein lapset jakaantuvat pienempiin ryhmiin. Tiloista tulee tietoisesti muokata sellaisia, että niissä onnistuvat niin erilaiset kohtaamiset ja ryhmätoiminta kuin rauhoittuminenkin. Tilojen toimivuus on useista tekijöistä koostuva kokonaisuus. Siihen vaikuttavat paitsi tilojen yhteiskoko myös muun muassa niiden keskinäinen sijoittelu, yksittäisten tilojen mitoitus sekä käytävien ja aputilojen määrä.

Siirtymistilanteita on päivän aikana useita. Siirtymistilanteiden runsas toistuvuus varhaiskasvatuksessa on syytä huomioida päiväkodin tilasuunnittelussa erityisesti kulkureittien ja valvottavuuden osalta.

Hyvin suunniteltu, mielikuvitusta ja liikettä kehittävä ja turvallinen pihapiiri on myös tärkeä. Todellinen asiantuntija näissä asioissa on varhaiskasvatuksen henkilöstö. Sekä henkilöstö ja lapset pääsevät osaksi tilojen suunnittelua, kun on sen aika.

Me allekirjoittaneet ymmärrämme, että julkiseen tehtävään kuuluu julkinen kritiikki. Mutta sitä emme voi hiljaisuudessa hyväksyä, että emme olisi päätöstä valmistelleet lasten ja lapsiperheiden tarpeet etusijalla.

Lapsen edun arviointi on velvollisuutemme. Lapsen edun arviointi ei kuitenkaan ole helpoin tehtävä, kun kyseessä on monesta lapsesta koostuva ryhmä. Se mitä lapsen etu milloinkin on, on tulkinnanvaraista ja täynnä ristiriitoja.

Uskomme vahvasti, että päiväkodin keskeinen sijainti vastaa parhaiten perheiden erilaisiin tarpeisiin ja tukee kaupungin palveluiden monipuolista käyttöä. Olemme myös aidosti iloisia siitä, että tämä kauan odotettu päiväkotihanke on ottanut askeleen eteenpäin. Toivomme, että päätös tukisi kaupungin kasvua ja vetovoimaa.

Sofia Hoff on varhaiskasvatuspäällikkö, Päivi Ahola varhaiskasvatusyksikön johtaja, Pia Nyström varhaiskasvatuksen suunnittelija.