Pääkirjoitus Puolustusvoimien lausunnot kaatavat tuulipuistoja

Lapinjärven kunta ja monet alueen maanomistajat kokivat tällä viikolla pettymyksen, kun Ilmatar Energy Oy ilmoitti kunnalle, että Puolustusvoimat on antanut kielteisen lausuntonsa Lapinjärvelle suunnitellusta 20 tuulivoimalan energiapuistosta. Puolustusvoimien kielteinen lausunto tarkoittaa käytännössä, ettei tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle ole mahdollista.

Suomessa on tällä hetkellä vakiintunut käytäntö, jossa Puolustusvoimien myönteinen lausunto on ehdoton edellytys tuulivoimalan rakentamiselle. Kielteinen lausunto on aina kaatanut hankkeet.

Oikeudellisesti asetelma on kuitenkin epäselvä, sillä Puolustusvoimien lausuntomenettelystä ei ole suoraan säädetty lainsäädännössä. Yksikään tuulivoimayhtiö ei kuitenkaan ole haastanut Suomen armeijaa oikeustaisteluun.

Eli ellei ihmeitä tapahdu, kariutuu Lapinjärven tuulipuistohanke nyt tähän. Samalla kunnalta jäävät saamatta noin 600 000 euron suorat vuosittaiset verotulot ja lapinjärveläisiltä maanomistajilta suurinpiirtein samansuuruiset vuosittaiset vuokratulot. Se on tuntuva tappio pienessä kunnassa.

Puolustusvoimien lausuntoa voi ihmetellä monin tavoin. Lapinjärven tuulivoimala-alue merkittiin Uudenmaan maakuntakaavaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2014. Puolustusvoimat olisi halutessaan voinut jo silloin viestittää maakuntaliitolle, ettei se tule sallimaan tuulivoimaloita kyseiselle alueelle.

Ilmatar Energy Oy ja Lapinjärven kunta ehtivät tänä vuonna jo aloittaa hankkeen suunnittelun, kaavoituksen sekä tekemään maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa. Turhalta työltä ja kustannuksilta olisi vältytty, mikäli Puolustusvoimat olisi edes epävirallisesti viestinyt Ilmatar Energy Oy:n tai kunnan suuntaan, että maakuntakaavassa oleva tuulivoimala-alue ei sovi heille.

Lapinjärven kunnanhallitus käsitteli tällä viikolla tuulivoimapuiston kariutumista, ja asia menee vielä valtuuston esityslistalle. Kunnanhallitus päätti kuitenkin jo esittää eri ministeriöille kysymyksen tilanteesta. Kunnan kirjeessä todetaan muun muassa, että hankkeella olisi merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset ja se tukisi vahvasti Suomen ilmastostrategiaa.

Hankkeen toteutumisen esteenä on kuitenkin Puolustusvoimien antama kielteinen lausunto. Kohtalo on sama usealla alueella Suomessa. Lapinjärven kunta kysyykin Puolustusministeriöltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Ympäristöministeriöltä, että ”näkyvätkö valtion asettamat ilmastotavoitteet myös käytännön tasolla ja onko strategia sellainen, johon kaikki eri valtion toimijat ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan? Olisiko syytä tarkastella Puolustusvoimien asettamia esteitä turvallisuuspolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteisessä valossa?

Mikäli uudistuvan energian käyttöä halutaan lisää, on myös ennakkoluulottomasti suhtauduttava uusien teknologioiden kehittämiseen uusiutuvien energiamuotojen mahdollistamiseksi. On Suomen etu, että tuulivoimaa mahdollistetaan myös muualla kuin rajatulla rannikkoseudulla.” Kunnan kysymyspatteri on osuva, ja tuottaa toivottavasti vastauksen kunnan ohella myös julkisuuteen.

Puolustusvoimat on perustellut kielteisiä lausuntojaan sillä, että tuuliturbiinit häiritsevät ilmavalvontatutkien toimintaa ja vaikeuttavat aluevalvontaa varsinkin Suomenlahdella, Kaakonkulmassa ja Itä-Suomessa.

Maanpuolustukseen liittyviä Puolustusvoimien tarpeita on syytä kunnioittaa, mutta on myös syytä ministeriöiden kesken selvittää mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä kompromisseja aluevalvonnan järjestämiseksi niin, että tuulivoimaloita voidaan rakentaa myös muualle kuin ruotsinvastaiselle rannikolle ja Länsi-Lappiin.

Päätoimittaja Arto Henriksson

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut