Mielipidekirjoitus: Etätyössä tarvitaan hyviä itsensä johtamisen taitoja

Kotona saa usein olla rauhassa ja on helpompaa suorittaa keskittymistä vaativia työtehtäviä kuin avokonttorissa. Parhaimmillaan työ vie mennessään ja asiat etenevät, kun ylimääräisiä häiriötekijöitä ei ole, kirjoittaja pohtii. Pekka Ruissalo

Mikael Hiltunen, projektipäällikkö, Porvoo

Maaliskuun puolessa välissä alkoi ennennäkemätön ihmiskoe, kun suuri osa suomalaisista siirtyi etätyöhön. Perheellisille työn tekemisen vaikeuskerrointa lisäsi vielä se, että samaan aikaan koulut menivät kiinni ja oppilaat siirtyivät etäopetukseen. Muutamia yksittäisiä konttoripäiviä lukuun ottamatta olen itse ollut etätöissä 13. maaliskuuta lähtien.

Etätyössä on monia hyviä puolia. Kotona saa usein olla rauhassa ja on helpompaa suorittaa keskittymistä vaativia työtehtäviä kuin avokonttorissa. Parhaimmillaan työ vie mennessään ja asiat etenevät, kun ylimääräisiä häiriötekijöitä ei ole. Lisäksi perheelle on enemmän aikaa, kun työhön liittyvä matkustelu vähenee. Kaikki nämä tekijät lisäävät työhyvinvointia.

Toisaalta etätyö edellyttää työntekijältä hyviä itsensä johtamisen taitoja. On laadittava selkeitä työn tavoitteita ja tehtävät on pilkottava osiin. Työntekijä joutuu myös itse huolehtimaan työn ja vapaa-ajan rajanvedosta ja työskentelyolosuhteista kotona. Kaikilla työntekijöillä ei ole valmiuksia itseohjautuvuuteen ja silloin riskit voivat kasautua. Pahimmassa tapauksessa työn merkityksellisyys katoaa ja työntekijä työskentelee epäergonomisessa asennossa keittiöpöydän äärellä aamusta iltaan.

Hyvään viestintään pohjautuva johtaminen korostuu tämän pitkäkestoisen etätyöjakson aikana. Esimiehen on oltava käytettävissä ja hänen on tuettavaa alaisiaan asettamaan tavoitteita työskentelylle. Hänen on huolehdittava, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi myös virtuaalisessa työympäristössä. Tarve juhlia onnistumisia ja vaalia yhteisöllisyyttä ei katoa, vaikka tiimityö onkin virtuaalista.

Omassa esimiestyössäni olen kannustanut alaisiani työskentelemään pareittain. Parityöskentelyssä kukaan ei jää yksin työtehtäviensä kanssa ja luovassa vuorovaikutuksessa kollegan kanssa syntyy usein parempia ideoita. Viikoittaiset tiimikokouksemme rytmittävät työskentelyä ja pitävät yllä yhteistä tilannekuvaa. Minulle tiimikokoukset ovat myös olleet tärkeä hetki vaihtaa kuulumisia ja vahvistaa me-henkeä.

Koronarokotetta odotellessa etätyöskentely tulee vielä jatkumaan useita kuukausia monella työpaikalla. Työnantajien on tiedostettava etätyön kuormitustekijät ja hyödynnettävä täysimääräisesti tämän työskentelytavan parhaat puolet. Jos etätyön organisoimisessa onnistutaan, sillä voi olla huomattavan myönteisiä vaikutuksia tuottavuudelle ja hyvinvoinnille suomalaisessa työelämässä.

Kommentoi