Asuntomessuista tulevaisuususkoa

Havainnekuva. Loviisan Kuningattarenrannassa järjestetään asuntomessut vuonna 2023. Projektipäällikön tehtävä on määräaikainen. Kuva: Loviisan kaupunki

Loviisan valtuusto päätti keskiviikkoiltana hakea vuoden 2023 asuntomessuja Loviisaan. Myönteinen päätös syntyi selkein äänin 30-3 yhden äänestäessä tyhjää. Loviisan valtuusto ilmaisi näin selkeän tahtotilansa asuntomessujen saamiseksi Loviisanlahden itärannalle, jonka kaavoittaminen merelliseksi asuinalueeksi oli käynnistynyt jo parisen vuotta sitten ennen kuin asuntomessuista oli puhettakaan. Päätöstä edelsi värikäs ja jopa tunteikas keskustelu messuista sekä Loviisan kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Jarrupoljinta pumppasi ahkerimmin keskustapuolueen Kari Hagfors, joka näki hankkeen yllä mustia pilviä lähinnä heikkenevien taloussuhdanteiden suunnasta. Hagfors luetteli myös suuren määrän erilaisia uhkakuvia, jotka saattavat johtaa asuntomessujen epäonnistumiseen juuri Loviisassa. Luetteloa olisi helppo jatkaa. Vain mielikuvitus asettaa rajat riskijossittelulle. Sekä Hagfors ja toinen messuhakemusta vastustanut Veli-Matti Mettinen katsoivat, että hakemuksen jättämistä tulisi harkita vasta vuoden 2026 asuntomessujen kohdalla. Ehkä kaikkein vaikuttavimmat puheenvuorot - ilman etukäteen paperille kirjoitettu puhetta - kuultiin Sdp:n Sofia Nevalaisen sekä Rkp:n Eva Sederholmin kohdalla. Molemmat edustavat Loviisan valtuuston nuorinta ikäluokkaa, ja asettuivat selkeästi kannattamaan asuntomessujen järjestämistä Loviisaan. Heidän puheenvuoroissa tuli myös rohkaisevalla tavalla esille nuoremman sukupolven halu uskoa kotikaupunkinsa kasvuun ja tulevaisuuteen. Madonlukuihin on kyllästytty.
"Asuntomessut olisivat myös Loviisan historian kaikkien aikojen merkittävin ja tehokkain markkinointitempaus."
Myös papparais-sukupolven edustajaksi ilmoittautunut Rkp:n Thomas Rosenberg puhui asuntomessujen puolesta, ja ihmetteli, että kaupunki on aikanaan rakennettu Loviisan lahden väärälle puolelle eikä sen aurinkoisemmalle itärannalle. Valtuuston kokouksessa ja sen jälkeen näytti siltä, että Loviisaan on syntymässä suorastaan, jos ei nyt sentään hurmosta, niin vähintäänkin laajaa innostusta asuntomessujen toteuttamiseksi. Se, että Rkp:n valtuustoryhmä oli ehkä kaikkein innokkaimmin junailemassa asuntomessuja ja sen myötä myös uusia asukkaita Loviisaan, sysää samalla historian tunkkaiseen romukoppaan vielä 1980-luvulla esillä olleet näkemykset, joiden mukaan Rkp pyrkisi rajoittamaan Loviisan asukasmäärän kasvua, koska muualta muuttajat ovat enimmäkseen suomenkielisiä, ja väestökasvu horjuttaisi Rkp:n valta-asemia. Asuntomessupäätöksen jälkeen sosiaalisessa mediassa on kiitelty kaupunkia ja sen valtuustoa ennakkoluulottomuudesta, rohkeudesta ja uskosta tulevaisuuteen, mutta myös tyrmistytty sekä maalailtu kauhukuvia talojen uppoamisesta liejuun ja merenpinnan noususta jopa kymmenillä metreillä. On kiistämättä totta, että kaikkiin hankkeisiin ja investointeihin liittyy monenlaisia pienempiä ja isompia riskejä. Esimerkiksi Harmaakalliolle kaavaillun asuinalueen sekä jo tehtyjen investointien kohdalla näyttää toteutuvan kysyntäriski eli tarjolla olevat tontit eivät näytä menevän kaupaksi. Myös Loviisalahden itärannan asuinalueen toteuttamisessa on omat riskinsä. Ne riskit kaupunki päätti jo aiemmin ottaa ennen päätöstä asuntomessuhakemuksesta ryhtymällä kaavoittamaan aluetta vailla varmuutta tonttien myynnistä. Osa alueesta on hetteistä ja joudutaan paaluttamaan, mutta sekin on rakentamisen arkea muuallakin. Lisäksi jo kaavamääräyksissä varaudutaan tulviin ja mahdolliseen merenpinnan nousuun. Jos hurjimmat visiot kymmenien metrien merenpinnannoususta aikuisten oikeasti toteutuisivat, olisi muutaman kymmenen asunnon itärannan ongelmat murusia murheita koko Loviisan seudun sekä maailmanlaajuisen tulvakatastrofin rinnalla. Asuntomessujen saaminen alueelle olisi joka tapauksessa ehkä tehokkain mahdollinen keino markkinoida alueen tontteja sekä saada alueelle rakentajia ja muuttajia. Tässä mielessä asuntomessut pikemminkin pienentäisivät kuin lisäisivät asuinalueen tonttien menekkiriskiä. Asuntomessut olisivat myös Loviisan historian kaikkien aikojen merkittävin ja tehokkain markkinointitempaus. Kuukauden päivät kestävän messutapahtuman noin 150 000 - 200 000 messuvierasta olisivat valtava piristysruiske myös paikalliselle elinkeinoelämälle. Asuntomessujen hakeminen on sinänsä niin myönteinen signaali, että se kannattaa tehdä, silläkin riskillä, että messut jäisivät jostain syystä saamatta. Linkki: Loviisan kaupungin esisuunnitelma asuntomessuista 2023.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet