Loviisalaisia ei pidä käännyttää*

Seitsemän sisarusta. Loviisalaisen irakilaisperheen oleskelulupahakemus uusittiin perjantaina. Kuva: Minerva Martinoff

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös olla käsittelemättä Loviisassa asuvan irakilaisperheen valitusta järkytti perheen ja heidän tukijoidensa lisäksi laajasti monia muitakin. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeuden noin vuosi sitten tekemä päätös perheen ja sen seitsemän tyttären maasta karkottamisesta jää voimaan. Käytännössä koko irakilaisperhettä uhkaa käännytys* Irakiin, vaikka kolme tytöistä on syntynyt Suomessa. KHO:n kylmä päätös ja Loviisan tyttöjen kohtalo on liikuttanut ja ihmetyttänyt jopa useita maahanmuuttokriittisiä. Monet ovat aiheellisesti kysyneet, että miksi Suomi ottaa jatkuvasti vastaan epämääräisin perustein saapuvia nuoria miehiä ja ehkäpä jopa ISIS:n joukossa taistelleita terroristeja, mutta haluaa palauttaa tänne jo kotoutuneita ja suomea puhuvia viattomia pikkutyttöjä.
"Miksi Suomi ottaa jatkuvasti vastaan epämääräisin perustein saapuvia nuoria miehiä ja ehkäpä jopa ISIS:n joukossa taistelleita terroristeja, mutta haluaa palauttaa tänne jo kotoutuneita ja suomea puhuvia viattomia pikkutyttöjä."
Loviisan irakilaistytöistä on oleskelulupaa odotellessa kasvanut aitoja loviisalaisia, jotka puhuvat suomea ja elävät suomalaista elämää. Osa tyttäristä käy muiden loviisalaislasten kanssa koulua ja harrastuksissa. Yksi alaikäisistä tytöistä toimii jopa tulkkina muiden turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten välillä. Irakilaisperheen edustajaksi ryhtyneen Timo Raivion toistuvasti esittämät väitteet turvapaikan hakemisprosessiin liittyneistä epäkohdista kuulostavat suorastaan uskomattomilta sekä oikeusvaltioperiaatteiden vastaisilta. Valituksia huonosta tulkkauksesta sekä väärinymmärryksistä on tullut esiin muidenkin tapausten yhteydestä. Migrin prosessit ovat paikoin ruuhkautuneet niin, että käsittelyn laatu on olosuhteiden pakosta joskus heikentynyt, mikä sinänsä on ymmärrettävää, vaikkei hyväksyttävää. Sen sijaan Raivion esittämät väitteet siitä, että Loviisan tyttöjen puolesta järjestetty mielenosoitus ja julkisuuskampanjat olisivat olleet haitaksi irakilaisperheen asialle, ja että Migri ja oikeusasteet olisivat ikään kuin halunneet kostaa irakilaisperheelle ovat niin vakavia, että on vaikea uskoa niiden pitävän paikkaansa. Sillä, jos pitäisivät, ei Suomi voisi enää pitää itseään oikeusvaltiona. Vakavat väitteet on syytä vielä erikseen tutkia ja osoittaa todeksi tai kumota, jotta luottamus oikeuslaitokseen ei vaarantuisi. Loviisan tyttöjen asia on mennyt monilla ihon alle, ja myönnän itsekin ehkä tässä menettäneeni puolueettomuuteni arvioida Maahanmuuttoviraston, hallinto-oikeuden ja KHO:n päätöksiä ja niiden perusteita. Tosin muistuu mieleen Loviisan lukioaikaisen historianopettajani Kaj Pihlasviidan lausuma sitaatti Danten tekstistä, jonka mukaan "Helvetin pimeimmät paikat on varattu niille, jotka pysyvät puolueettomina moraalisten kriisien aikana". Käsillä olisi nimittäin iso moraalinen kriisi, jos samaan aikaan, kun Loviisan pikkutyttöjä ollaan karkottamassa, maahan päästetään ja sallitaan jäävän satapäin nuoria miehiä, joista jotkut ovat lähinnä etsimässä parempaa elintasoa eivätkä välttämättä edes halua kotoutua Suomeen. Joukossa toki iso osa rehellisiä, ja todellisia avun tarpeessa olevia turvapaikanhakijoita. Loviisan irakilaisperheen tukijat ovat tehneet nyt uuden turvapaikkahakemuksen eli aloittaneet hakuprosessin taas alusta. Uudessa hakemuksessa haetaan turvapaikkaa inhimillisistä syistä eli vetoamalla lasten etuun, joka vaarantuisi kohtuuttomasti, jos heidät lähetettäisiin Irakiin. Irakilaisperheen olosuhteet ovat vuosien varrella muuttuneet olennaisesti ja lapsiluku kasvanut. Myös perheen kotoutuminen Loviisaan on sujunut esimerkillisen hyvin, vaikka lasten henkiset paineet ja pelko karkottamisesta ovat olleet alati läsnä arjessa. Migrin prosesseja on mediatietojen perusteella saatu tehostettua ja havaittuja epäkohtia korjattua. On syytä olettaa, että ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt virheet ja väärinkäsitykset voidaan toisella käsittelykierroksella korjata, ja varmistaa irakilaisperheen hakemukselle asianmukainen ja virheetön käsittely. Loviisalaisia ei pidä karkottaa Irakiin. * Kirjoitusta on muutettu: Karkottaa -verbi on vaihdettu käännyttää verbiksi 9.8.2019.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet