Loiva kasvu näkyy jatkuvan

Oikea suunta. Työttömien määrä on Loviisassa pienentynyt viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 54 henkilöllä, mutta työttömyysprosentti on edelleen 10,7 %. Kuva: Ely-keskus.

Monilla Loviisassa ja Lapinjärvellä toimivilla yrityksillä näyttää menevän tällä hetkellä paremmin kuin vielä vuosi sitten. Positiivinen kehitys ja myönteinen pöhinä näkyy laajennusuutisten sekä työpaikkailmoitusten määrien lievän kasvun muodossa. Myös seudun työttömyystilastoissa on orastanut hienoinen työllisyyden kasvu. Kun viime vuoden heinäkuussa Loviisassa oli yhteensä 791 työtöntä työnhakijaa ja TE-keskuksen järjestelmissä 71 avointa työpaikkaa, oli työttömien työnhakijoiden määrä viime heinäkuussa vähentynyt peräti 54 henkilöllä eli 737 työttömään. Työssäkäyvien määrä Loviisassa oli lisääntynyt 6 862 työlliseen. Lisäksi avoimia työpaikkoja oli Loviisassa tarjolla heinäkuussa 78. Samanlainen kehityssuunta on nähtävissä Lapinjärvelläkin, jossa työttömien määrä väheni vuoden 2017 heinäkuun 123 työttömästä viime heinäkuun 104 työttömään. Muutokset ovat toki pieniä, mutta oikeansuuntaisia. Vastaava kehitys on ollut nähtävissä jokaisessa Uudenmaan kunnassa sekä pääosin myös koko maassa. Työllisyyden kohenemisesta huolimatta Loviisa on edelleen Ely-keskuksen Uudenmaan työttömyyslistan kärkipäässä heinäkuun lopun 10,7 prosentin työttömyysasteellaan. Vuoden 2016 noin 12,3 prosenttiin nähden parannus on silti merkittävä.
"Tietenkin seutukunnan talouskehitys voisi aina paremminkin olla, mutta myös huonommin."
Työttömyydestä huolimatta monet yritykset potevat edelleen työvoimapulaa, joka rajoittaa niiden kasvua. Uusia työntekijöitä on palkannut ja palkkaamassa esimerkiksi Loval Oy, joka on Loviisan suurimpia yhteisöverojen maksajia. Loval Oy on kasvanut pienestä perheyrityksestä keskisuureksi yli 200 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Vielä joitakin vuosia sitten Lovalin pelättiin siirtävän toimintaansa ja työpaikat Puolaan, mutta yhtiössä osattiinkin erikoistua ja löytää tuotantosuunta, joka on tuonut Loviisaan uutta työtä ja toimeentuloa. Eilen myös viranomaisten ja sotilaiden käyttämien erikoisveneiden valmistaja Boomeranger Boats Oy ilmoitti palkkaavansa Valkossa laajenevalle tehtaalleen kymmenen uutta veneenrakentajaa. Myös Loviisan puurakentamisen klusteri ja yksi sen lippulaivoista Timberpoint Oy näyttää kasvavan ja palkkaavan lisää työntekijöitä. Loviisan kaupungin keväällä tilaaman selvityksen mukaan Loviisassa toimii noin 430 kaupparekisteriin merkittyä yritystä, joista ainakin 380 oli aktiivisesti toimivia, ja niistä yli 300 yritystä oli kannattavia. Mukana ei ole Fortumin kaltaisia suuryrityksiä, joiden kotipaikka on muualla kuin Loviisassa. Loviisaan rekisteröityjen yritysten kokonaistulos oli noin 15,5 miljoonaa euroa, joista ne maksoivat kaupungin tilaston mukaan viime vuonna yhteisöveroa noin 3,1 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kaupunki arvioi loviisalaisyritysten maksavan yhteisöveroja yhteensä 3,17 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vuonna 2016 Loviisan suurin yhteisöveron maksaja oli Loval Oy, joka maksoi tuloksestaan 470 576 euroa veroa. Toiseksi suurin maksaja oli Länsi-Kymen Osuuspankki, jonka yhteisöverolasku oli 191 601 euroa. Loviisan asuntomessuhakemuksen käsittelyn yhteydessä aprikoitiin alueen kehityksen suuntaa ja lähinnä sen etumerkkiä eli onko alueen elinkeinoelämän kehityssuunta plus- vai miinusmerkkinen. Viime vuonna näihin samoihin aikoihin tällä palstalla nähtiin merkkejä vuosikymmeniä jatkuneen yritysten ja työpaikkojen sekä asukasmäärän alavireisen kehityksen kääntymistä viimein varovaiselle kasvu-uralle. Nyt, runsaan vuoden kuluttua voidaan arvioida, että alueen elinkeinoelämän kasvu-ura on jatkunut, vaikkakin ohuena ja loivana, mutta plusmerkkisenä kuitenkin. Mukaan mahtuu toki myös yksittäisiä konkursseja, lomautuksia ja talousvaikeuksia, mutta kokonaisuutena kehitystä kuvaavat parametrit ovat edelleen lievästi plussalla. Tietenkin seutukunnan talouskehitys voisi aina paremminkin olla, mutta myös huonommin.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet