Leirintäalue askarruttaa yhä

Majoitustilaa. Leirintäalueella on myös 24 vuodepaikkaa, jotka eivät viime kesänä olleet vuokrattavina. Kuva Arto Henriksson

Loviisan kaupungin suunnitelmat jatkaa Tamminiemessä sijaitsevan leirintäalueen ylläpitoa ainakin seuraavat kolme vuotta eli vuoteen 2021 saakka jakavat mielipiteitä muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa. Asia näyttää menevän monilla niin sanotusti ihon alle. Loviisa Campingiksi nimetyn leirintä- ja majoitusalueen toiminta ajautui kaupungin käsiin viime keväänä, jolloin alueen vuokraamisesta järjestetyn tarjouskilpailun voittanut yrittäjä päättikin yllättäen vetäytyä hankkeesta. Kaupunki päätti pikaisesti ryhtyä leirintäalueen operaattoriksi, ja siirsi kaupungin työntekijöiden lisäksi alueen peruskorjaus- ja kunnostustöihin ryhmän työpajalaisia, joiden työllistämisvastuu on ollut kaupungilla. Heidän työpanostuksen ja innostuksen turvin Loviisan leirintäalue puhkesi nopeasti kukoistukseen, ja alkoi houkutella alueella runsaasti karavaanareita Loviisasta ja lähialueelta, mutta myös muualta Suomesta sekä jopa ulkomailta. Myös karavaanareiden julkaisussa sekä sosiaalisessa mediassa suorastaan ylistettiin Loviisan leirintäaluetta sekä ennen kaikkea sen runsasta ja hyvää asiakaspalvelua. Liioittelematta voidaan sanoa, että viime kesä oli Loviisan leirintäalueelle suurenmoinen menestystarina, josta on kiittäminen erityisesti pajalaisia ja heidän ohjaajia sekä muuta leirintäalueen henkilökuntaa. Tarkemmat laskelmat leirintäalueen viime kesän taloudellisesta puolesta ovat vielä valmisteilla, mutta karavaanareiden maksamien majoitusmaksujen on sanottu kattavan henkilöstökulut, mutta ei leirintäalueen muita ylläpitokuluja. Loviisan matkailutoimessa arvioidaan, että vähintään samaan tulokseen päästään myös tulevina vuosina, joskin loppuosa kustannuksista on määrä kattaa kaupungin budjeteista. Kaupungin ylläpitämällä majoitustarjonnalla on myös kääntöpuolensa. Jos kaupungin leirintätoimintaa arvioidaan esimerkiksi kilpailulain näkökulmasta, niin majoitusliiketoiminta saattaa vääristää kilpailua alan yritysten kanssa. Sattumoisin samoihin aikoihin kaupungin leirintäalueen ensimmäisten viikkojen jälkeen tuli tieto, että Loviisan suurimmassa Degerbyn hotellikiinteistössä toimiva kaupallinen majoitusyhtiö Bravotel Oy oli ajautunut konkurssiin ja irtisanonut koko henkilökuntansa. Loppukesällä Bravotelsilta vapaaksi jääneiden hotellihuoneiden vuokraajaksi tuli kiinteistössä jo aiemmin toiminut Place to sleep -ketju, joka pyörittää toimintaa Omena-hotelleista tutuksi tulleella konseptilla, jonka kannattavuus perustuu paljolti siihen, ettei "respassa" ole henkilökuntaa, vaan palvelut tuotetaan ja ostetaan verkossa. Loviisan kaupungin leirintäaluepäätöksellä ja Bravotelsin konkurssilla ei ole nähtävissä ainakaan suoraa syy-yhteyttä, sillä Bravotels oli ajautunut yrityssaneeraukseen jo parisen vuotta sitten eli vuoden 2016 heinäkuussa. Tosin aiemman yksityisen leirintäalueyrityksen aikana, aina vuoden 2017 loppuun saakka Tamminiemen 12 huonetta ja 24 vuodepaikkaa kilpailivat ilmiselvästi majoitusasiakkaista Hotelli Degerbyn kanssa. Etenkin kesäisin, jolloin Tamminiemen huoneiden käyttöaste kipusi noin 60 prosenttiin. Viime kesänä leirintäalueen hotellihuoneet eivät toistaiseksi olleet käytössä, joten leirintäalueen kilpailuasetelma alueen muihin majoitusyrityksiin nähden oli häilyvämpi. Tamminiemen leirintäalueen haltuunotto Loviisan kaupungille keväällä oli monessa mielessä perusteltu ja erittäin onnistunut operaatio. Kaupungin jatkaminen majoitusoperaattorina on sen sijaan visaisempi pähkinä, varsinkin jos majoituskapasiteetin ylläpitämiseen joudutaan vuosittain käyttämään verovaroja. Ehkä paras ja painavin poliittinen peruste toiminnan jatkamiselle on kaupungin työllistettävien saaminen mielekkään tekemisen ja työssä oppimisen piiriin. Se on arvokas ja hieno argumentti. Kaupungin johtoryhmän päätös leirintäaluetoiminnasta tulee tiettävästi ensi vuoden budjettipäätösten yhteydessä vielä luottamushenkilöiden arvioitavaksi. Siihen mennessä olisi syytä varmistua toiminnan kilpailuoikeudellisista yksityiskohdista sekä yritysvaikutuksista. Hyvä olisi myös selvittää mahdollisuudet tehdä esimerkiksi yhteistyötä alueen muiden majoitusyritysten kanssa mahdollisten kilpailuhaittojen torjumiseksi.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet