Paikalliset

Kaupunginjohtajan haku loppusuoralla

Yksi heistä. Loviisan kaupunginjohtajaksi valitaan 13.9. joko Tuula Jäppinen, Jan D Oker-Blom tai Ralf Sjödahl. Kuvat Tuula Jäppisen arkisto, Richard Nordgren, Max Nyberg

Loviisan kaupunginjohtajahaku etenee loppusuoralle. Kolme jäljellä olevaa ehdokasta ovat viikolla 34 olleet soveltuvuustesteissä.
LOVIISA Maanantaina 21.8. kokoontuvat Loviisan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät ja torstaina 24.8. haastatteluryhmä sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat tekemään yhteenvedon. Loviisan kaupunginhallitus kokoontuu 28.8. ja antaa ehdotuksensa kaupunginjohtajaksi valittavasta. Loviisan kaupunginvaltuusto päättää valinnasta 13.9. - Kaupunginvaltuuston päätös tulee lainvoimaiseksi kuukauden kuluttua päätöksestä. Sitä, milloin uusi kaupunginjohtaja aloittaa, ei vielä tiedetä, sehän riippuu myös valittavan mahdollisuuksista aloittaa. Toiveena on, että mahdollisimman nopeasti, toteaa Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén.

"Loviisa kasvuun"

Loviisan Sanomien haastattelussa ehdokkaat aikovat kaikki asua johtamassaan kaupungissa, Tuula Jäppinen ja Ralf Sjödahl täällä jo asuvat ja helsinkiläinen ehdokas Jan D Oker-Blom kertoo muuttavansa Loviisaan jos tulee valituksi. Ehdokkaat listaavat kaupunginjohtajan olevan "kaupungin kasvo ulospäin" (Ralf Sjödahl), strategian toimeenpanija (Tuula Jäppinen) ja kunnan edustaja sekä esimies (Jan D Oker-Blom). Ehdokkaat tarttuisivat ensimmäisinä töinään kaupungin saamiseen kasvuun (Jan D Oker-Blom), suurten toimintamenojen selvittämisen (Ralf Sjödahl) sekä kahteen kehittämiskärkeen keskittymiseen ja henkilöstön sairauspoissalojen selvittämiseen (Tuula Jäppinen). Ehdokkaat ovat aktiivisia vapaa-ajallaan, Sjödahl kertoo sauvakävelevänsä, Jäppinen olevansa aktiivinen kulttuurin harrastaja ja Oker-Blom lenkkeilyn lisäksi mm. mökkeilee.
Ehdokkailta kysytttin:
 • Miksi olisit sopiva Loviisan kaupunginjohtajaksi?
 • Mikä on kaupunginjohtajan tärkein tehtävä?
 • Miten parhaiten mielestäsi yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa hoituu?
 • Millainen organisaatiojohtaja mielestäsi olet?
 • Millainen johtamiskokemus sinulla on?
 • Miten Loviisaan saadaan uusia veronmaksajia, uusia yrityksiä, lisää matkailijoita?
 • Mihin ongelmaan tarttuisit ensimmäisenä?
 • Millainen Loviisan imagon/maine mielestäsi on, mihin suuntaan sitä tulisi viedä?
 • Pitääkö k-johtajan asua Loviisassa?
 • Mitä teet vapaa-ajallasi?
 • Keitä perheeseesi kuuluu?
 • Mitä teet, jos et tule valituksi?

Ehdokkaiden vastaukset:

Tuula Jäppinen Olen ihmiskeskeinen ja kehittämishaluinen. Aktiivinen ja kannustava verkostotoimija. Minulla on monipuolinen kunnallisalan koulutus ja työkokemus. Työskentelin Lahden kauppakamarin, Loviisan kaupungin elinkeinotoimen ja Itä-Uudenmaan aluekeskusohjelman palveluksessa 1985 - 2007. Viimeiset 10 vuotta olen ollut Suomen Kuntaliitossa innovaatioasiantuntijana. Koulutukseltani olen hallintotieteiden tohtori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. Kuntalaki ja kaupungin hallintosääntö määrittävät kaupunginjohtajan tehtäviksi johtaa kaupunginhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa strategian toimeenpanoa esimerkiksi elinkeino- ja yritystoiminnan ja maa- ja asuntopolitiikan avulla. Kunnan johtaminen jakautuu strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Luottamushenkilöt vastaavat poliittisesta johtamisesta ja virastojohto toimeenpanosta ja valmistelusta eli ammatillisesta johtamisesta. Tämä kaksoisjohtajuus on normaali osa kuntien johtamista ja sen tehtävänä on varmistaa yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulevaisuudessa kuntien tehtävät muuttuvat sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi. Tässä tilanteessa tarvitaan ennakoivaa otetta ja kokonaisuuksien hallintaa. Muutos vaatii myös uusien toimintamallien kehittämistä yhdessä henkilöstön, yrittäjien, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Nykyisessä työssäni teen mm. ennakointi-, strategia- ja kehittämistyötä eri kokoisten kuntien kanssa. Olen toiminut esimiestehtävissä kaksi kolmasosaa työelämästäni. Perinteiset elinkeinorakenteeseen ja työllisyyteen painottuvat elinkeinoelämän kehittämistoimet kaipaavat rinnalleen elinvoimajohtamista ja uuden luomista strategisin valinnoin. Näitä valintoja edustavat mm. Loviisan tämän vuoden toimintasuunnitelmassa mainitut uusi teknologia, uudet energiamuodot ja satamaan kehittymässä oleva puuteollisuusklusteri. Kaupungin vetovoimaisuutta yritysten ja matkailijoiden silmissä voidaan kasvattaa panostamalla kulttuuriin, saaristoon, lapsiperheisiin ja paikallisyhteisöihin. Kaupungin vetovoiman ja kilpailukyvyn vuoksi tulisi valita kaksi kehittämiskärkeä kuten esimerkiksi lapsiystävällinen kaupunki ja kaupungin asumismarkkinointi. Henkilöstön sairaspoissaolot ovat suuret. Henkilöstö on kuitenkin parhaimmillaan tärkein uusien toimintamallien lähde. Meidän tulisi paremmin hyödyntää henkilökunnan osaamista ja resursseja kilpailukyvyn kehittämisessä yhdessä yrittäjien, yhdistysten ja kuntalaisten kanssa. Loviisa on tapahtumarikas kaksikielinen merenrantakaupunki Porvoon ja Kotkan välissä. Imago vetää puoleensa matkailijoita ja potentiaalisia asukkaita. Vetovoiman kasvattamiseksi imagon kehittämistyötä pitäisi tehdä Itäisen Uudenmaan laajuisesti yhdessä Porvoon ja pääkaupunkiseudun, oppilaitosten, yliopistojen, Helsingin kauppakamarin ja Uudenmaan liiton kanssa uusien ideoiden saamiseksi ja niiden toteuttamiseksi. Uusia asukkaita voisi hakea esimerkiksi etätöitä mahdollistavien suunnittelun, mainonnan ja muotoilun aloilta. Kaupunginjohtajan työtä helpottaa Loviisassa asuminen. Itse olen asunut Loviisassa vuodesta 1985 lähtien. Asun nykyisen työni vuoksi viikot Helsingissä ja olen aktiivinen kulttuurin harrastaja. Perheeseeni kuuluu mies kaksi lasta ja kaksi koiraa. Jos en tule valituksi, jatkan töitäni Kuntaliitossa, jossa viihdyn hyvin. Jan D. Oker-Blom Minulla on Loviisan kaupunginjohtajaksi sopiva koulutustausta, kokemusta erityisesti kasvuyrityksistä, rahoituksesta ja taloudellisen kasvun edellytyksistä mukaan lukien työpaikkojen luomisesta sekä myös kunnallishallinnon osaamista. Kaupunginjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on edustaa kuntaa, edistää elinkeinoelämää ja talouskasvua sekä varmistaa hyvien palveluiden saatavuus asukkaille ja toimia esimiehenä. Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa sujuu parhaiten siten, että on selkeä työn- ja roolijako. Kaupunginjohtaja ei saa kyseenalaistaa poliittisia valintoja ja suuntaviivoja. Poliittinen johto toivottavasti antaa vapauksia eikä ryhdy mikromanageeraamaan. Organisaationjohtajana olen hyvä organisoimaan asioita. Olen tehnyt esimiestöitä yli 8 vuoden ajan, mutta toki pienemmissä organisaatioista kuin Loviisa. Loviisaan saadaan uusia veronmaksajia varmistamalla hyviä työpaikkoja, asuntoja, palveluita ja liikenneyhteyksiä, uusia yrityksiä huolehtimalla työvoiman ja tilojen tarjonnasta sekä logistiikasta ja lisää matkailijoita lisäämällä näkyvyyttä sekä panostamalla ravintola- ja hotellitarjontaan. Yksityiskohtiin siinä, mihin ongelmaan Loviisassa ensimmäisenä tarttuisin, en halua ottaa vielä kantaa, mutta kaikkeen yllä olevaan tiivistettynä siihen, että kaupunki pitää saada kasvamaan. Loviisan imago on mielestäni hyvä, mutta liian tuntematon. Loviisan imagoa nostaisin korostamalla tavallisia asioita, jotka kuitenkin ovat Loviisassa poikkeuksellisen hyvällä tolalla. Itse aion ainakin Loviisassa asua, jos minut valitaan. Vapaa-ajalla harrastan lenkkeilyä, metsästystä, hiihtoa, taidetta sekä mökkeilyä ja perhe-elämää. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja tytär. Jos en tule valituksi, jatkan nykyisessä varsin kiinnostavassa toimitusjohtajatyössäni. Ralf Sjödahl Minulla on johtamiskokemusta vuodesta 1983, siitä 22 vuotta kunnanjohtajana. Kaupunginjohtaja on kaupungin kasvo arkisin ulospäin. Loviisassa kaksi tärkeää tehtävää on luoda edellytyksiä elinkeinojen kehitykselle, katsoa että kaavoitustilanne sen sallii, olla yhteydessä yrittäjiin ja selvittää edellytyksiä uusien yritysten asettumiselle paikkakunnalle. Tällainen yhteydenotto olisi esim. keskustelu Varuboden-Oslan kanssa Vanhassakylässä, jossa on toistakymmentä tuhatta neliötä valmiiksi kaavoitettua rakennusmaata. Kaupunginjohtajan tulee pyrkiä edesauttamaan uusien työpaikkojen luomista aina kun siihen tulee tilaisuus. Toinen tavoite olisi pohtia väestökehityksen suuntaamista kasvusuuntaan joka edellyttää täsmämarkkinointia ja riittävästi puoleensavetäviä tontteja asemakaava-alueilla. Myös vuokratalorakentamista tulisi edistää. Matkailuakin voi edistää eri matkanjärjestäjien yhteistyöllä. Johtuen edellisistä työtehtävistä organisaatiokysymykset ja niiden ratkaiseminen ovat tuttuja asioita. Suurempia akuuttiongelmia ei ole, tosin eri asioita tulisi selvittää kuten sen miksi Loviisan kaupungin toimintamenot ovat 500 euroa korkeammat asukasta kohden kuin vastaavanlaisten kaupunkien sekä mannermaan kuntien keskiarvo, se tekee 15.500 asukkaalla 7,5 miljoonaa euroa. Loviisan imago voisi olla parempi varsinkin yrittäjien kesken, kunhan kaupunki asettuisi asiakkaan asemaan ja pyrkisi ripeästi antamaan vastauksia yrittäjille. Elinkeinovastaava voisi toimia "luotsina" yrittäjälle hänen asioidessaan kaupungin kanssa jotta yrittäjä ei kokisi turhaa byrokratiaa. Pyhtää on onnistunut tässä asiassa imagon suhteen. On esimerkkejä siitä, että valittu kaupunginjohtaja asuu muualla, esimerkiksi Raaseporin entinen kaupunginjohtaja, joka asui Kemiössä mutta totesi ennen "että hän kyllä on aikeissa muuttaa." Kaupunginjohtajan työ ei ole 8-16, vaan siihen liittyy tehtäviä iltaisin ja viikonloppuisin, eli siltä näkökulmalta on kätevintä asua paikkakunnalla. Mitä pienempi kunta sitä enemmän keskustellaan että kaupunginjohtajan palkkatulojen verotus tulisi tulla omaan kuntaan, suuremmissa kaupungeissa tätä keskustelua ei niinkään käydä. Vapaa-ajalla sauvakävelen, olen viimeisen vuoden aikana sauvakävellyt noin 1500 kilometriä, laihtunut 11 kiloa. Terveystarkastuksessa 22.4. lääkäri soitti perään ja kysyi mitä on tapahtunut kun arvot ovat parantuneet, vastasin - 11 kiloa. Perheeseen kuuluu kolme lasta josta yksi on armeijassa, kaksi opiskelee Turussa kauppatieteitä. Olen kymmenen vuotta seurustellut erään työterveyshoitajan kanssa, joka valvoo, että ruokalautasella on tarpeeksi vihanneksia. Jos en tule valituksi niin jatkan yritykseni kehittämistä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat