Paikalliset

Kallis kouluverkko nähdään vetovoimatekijänä

Forsby skola. Peruskorjauksen kustannusten nousu ei vaaranna koko hanketta, sanoo Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén. Hän toteaa koulun Koskenkylässä olevan kaupungin kärkihankkeita, jonka avulla saadaan kuntaan lapsiperheitä. Kuva: Arto Henriksson

Voiko Loviisa samaan aikaan säästää kyläkoulut ja rakentaa kaksi uutta koulurakennusta? Kahden uuden koulun rakentaminen on yhteensä yli 20 miljoonan euron investointi. Nykyisen kouluverkon ylläpitäminen maksaa noin 14 miljoonaa euroa vuodessa. Samaan aikaan oppilasmäärät ovat laskussa.
LOVIISA Loviisa säilyttää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti nykyisen kyläkouluverkoston ja rakentaa uudisrakennuksen Koskenkylään sekä uuden ruotsinkielisen yläkoulun Loviisan keskustaan. Loviisan nykyinen kouluverkko maksaa vuodessa noin 14 miljoonaa euroa. Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén toivoo seuraavankin valtuuston kunnioittavan laajaa kouluverkkoa. - Olen tiedostanut kalliin kouluverkon jo siinä vaiheessa, kun päätös laajasta verkosta tehtiin. Valtuuston tahtotila laajan kouluverkon suhteen oli selkeä ja toivon toki, että seuraavassa valtuuston kokoonpanossa tahdotaan tätä kunnioittaa ja antaa mahdollisuus pitkäjänteiselle päätöksenteolle. Toivon, että seuraava valtuusto keskittyy kehittämään sivistyspalveluja ja panostaa koulujen vetovoimaisuuden markkinointiin, hän toteaa. 14 miljoonaa euroa Heijnsbroek-Wirén pitää Loviisan kokoon nähden kuntalaisen perspektiivistä kohtuullisena, laskeviin oppilasmääriin hän toivoo muutosta. - Oppilasmäärät ovat haaste, johon on vastattava määrätietoisella sivistyspolitiikalla ja ennen kaikkea markkinoimalla Loviisan eri alueita lapsiperheille.

Kolme isoa hanketta

Uuden ruotsinkielisen yläkoulun ja Koskenkylän kouluhankkeen investointi on reilut 20 miljoonaa euroa. Alkamassa on myös Harmaakallion senioritalon rakentaminen. - Nämä kolme suurta investointia ovat kaikki Loviisalle välttämättömiä ja tärkeitä. Meillä on näihin varaa, Heijnsbroek-Wirén arvioi. Hän ei näe laajan kouluverkon ylläpitämisessä, uusien koulujen rakentamisessa ja laskevien oppilasmäärien yhtälössä riskiä sille, että koulujen toimintaan ei jäisi enää riittävästi rahaa. - Tasokas opetus tulee pätevän henkilökunnan myötä ja stabiili kouluverkko helpottaa rekrytointia. Toivon, että sivistyspuoli pitäisi rekrytoinnin ensisijalla, jotta Loviisan koulut saavat entistä enemmän päteviä opettajia, hän toteaa.

Ei yhtenäiskoulua

Suomenkielisellä koulupuolella mentiin Harjurinteen koulun rakentamisen yhteydessä yhtenäiskouluun, joka sisältää oppilaat nollasta yhdeksänteen luokkaan. Uusi ruotsinkielinen yläkoulu ei tuo yhtenäiskouluratkaisua ruotsinkieliselle puolelle. - Yhtenäiskoulu voi olla tulevaisuudessa mahdollinen, siihen on varauduttu, mutta ensin toivon, että annamme mahdollisuuden onnistua kylien elävöittämisessä, sanoo Heijnsbroek-Wirén. Oppilasennusteet ovat laskevia sekä suomen- että ruotsinkielisellä puolella. Uuden högiksen oppilasmäärä on ennusteiden mukaan laskemassa alle kahdensadan syksyyn 2026 mennessä. Uuden koulun suunnitelmia hän ei pidä kuitenkaan suureellisina. - Nyt suunniteltu koulu on kooltaan realistinen. On myös tarkasteltu ja päätetty tehokkaasta yhteiskäytöstä Gymnasiumin kanssa. Minä uskon siihen että saamme oppilasennusteet kääntymään. Loviisalla on nyt positiivinen kehitys meneillään ja tahdon uskoa valoisampiin näkymiin, Heijnsbroek-Wirén sanoo. Forsby skolan kahden vanhan koulukiinteistön peruskorjauskustannukset olivat ylittämässä talousarviossa varatun määrärahan 600 000 eurolla varatusta 6,8 miljoonasta eurosta nykyiseen tavoitehintaan 7,4 miljoonaa euroa. Loviisan kaupunginhallitus palautti hankkeen uudelleen valmisteluun viime kokouksessaan. On käynyt ilmi, että tulevan peruskorjauksen yhteydessä molempien vanhojen koulutalojen lattiarakenteet on uusittava. Uusimisella varmistettaisiin, ettei ongelmia ilmene peruskorjauksen jälkeen, sillä käyttäjät ovat antaneet palautetta sisäilmaongelmista. Lisäksi ryömintätiloissa on varmistettava alapohjarakenteet, ja salaojituksiin on kiinnitettävä huomiota, jotta maan kosteus pysyy hallinnassa. Koko Koskenkylän kouluhanketta tämä ei Heijnsbroek-Wirénin mukaan kuitenkaan vaaranna.
Sanottua Uskon siihen että saamme oppilasennusteet kääntymään. Mia Heijnsbroek-Wirén Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
- Hanke palautettiin tarkasteluun uuden laajemman ohjausryhmän vastuulle. Joudumme pitämään huolen siitä, että hankkeen kustannukset saadaan talousarvioon. Viime kädessä valtuusto ottaa kantaa vaihtoehtoihin 8.2., jotka hallitus on käsitellyt 30.1. Koko hanketta emme mieti uudestaan. Uskon, että vetovoimainen koulu Koskenkylässä on kärkihanke jonka avulla saamme kuntaamme lapsiperheitä, hän painottaa.

Oppilasmäärissä vähenemistä

Ruotsinkielisten alakoulujen oppilasmäärä laskee ennusteiden mukaan syksyyn 2020 mennessä seitsemässä koulussa yhteensä 56 oppilaalla. Eniten oppilasmäärä on putoamassa Generalshagens skolassa Loviisan keskustassa, jossa ennustetaan olevan 28 oppilasta vähemmän lukuvuonna 2020-21 kuin tänä lukuvuonna 2016-17. Loviisassa on seitsemän ruotsinkielistä alakoulua: entisen Pernajan alueella Forsby skola, Haddom skola, Kyrkoby skola ja Isnäs skola, Liljendalissa Sävträsk skola, ja entisen Ruotsinpyhtään alueella Tessjö skola keskustan Generalshagens skolan lisäksi. Ruotsinkielisen yläkoulun Lovisanejdens högstadiumin oppilaiden määrän ennakoidaan kasvavan 18 oppilaalla tästä lukuvuodesta vuoteen 2020-21 verrattuna. Ruotsinkielisen lukion oppilasmäärän ennustetaan nousevan viidellä opiskelijalla. Suomenkielisiä alakouluja on myös seitsemän, entisen Pernajan alueella Isnäsin koulu ja Koskenkylän koulu, entisen Ruotsinpyhtään alueella Kirkonkylän koulu, Tesjoen koulu ja Teutjärven koulu sekä Valkon koulu ja Harjurinteen yhtenäiskoulu. Oppilasennuste on kaikissa suomenkielisissä alakouluissa laskeva lukuvuoteen 2020 ennustettuna. Kaikkien alakoulujen yhteenlaskettu oppilasmäärän lasku on 61, lukuvuoden 2020 alkuun ennustettuna kuluvaan lukuvuoteen. Yläkoululaisten määrän ennakoidaan kasvavan samaan aikaan 15 oppilaalla ja lukion 12 oppilaalla. Harjurinteen koulu, eli suomenkielinen koulukeskus, joka toimii 0-9 -luokkien yhtenäiskouluna valmistui vuonna 2014. Samassa rakennuksessa on myös Myllyharjun lukio. Uudisrakennuksen hyötyala on hieman alle 3 000 neliömetriä, kokonaisbruttoala 4 135 brm2. Kokonaiskustannus oli noin 12 miljoonaa euroa, johon saatiin valtion tukea noin neljä miljoonaa euroa, eli nettokustannus oli noin 8 miljoonaa euroa. Summa sisälsi vanhan rakennuksen peruskorjauksen ja uudisrakennuksen. Oppilaita on yhteensä noin 550. Ruotsinkielisen yläkoulun uudisrakennuksen kokonaispinta-ala on suunnitelmissa 3 370 brm2 ja kustannusarvio koko hankkeelle reilut 13 miljoonaa euroa. Koskenkylän uudisrakennuksen kokonaispinta-ala on suunnitelmissa 1 975 brm2 ja kustannusarvio noin 7,3 miljoonaa euroa.

Oppilasennusteet lukuvuosille 2016-17 ja 2020-21

Ruotsinkieliset koulut (0-6 lk)
 • Forsby skola              86       86      +-0
 • Isnäs skola                17       20       +3
 • Haddom skola            50       40      -10
 • Kyrkoby skola            30       22        -8
 • Tessjö skola               46       45        -1
 • Sävträsk skola           72        60       -8
 • Gen.hagens skola       217      189    -28
 • Kaikki alakoulut    518      462   -56
 • Högstadium               239       257   +18
 • Gymnasium               121       126     +5
Suomenkieliset koulut (0-6 lk)
 • Isnäsin koulu             34          32        -2
 • Koskenkylän koulu     125       118        -7
 • Kirkonkylän koulu      48           39        -9
 • Tesjoen koulu            70           66        -4
 • Harjur. koulu         244        220      -24
 • Valkon koulu              65           60        -5
 • Teutjärven koulu         27           17      -10
 • Kaikki alakoulut    613       552      -61
 • Harjur. 7-9 lk     268        283      +15
 • Myllyharjun lukio       70         82       +12
 • Loviisan alakoulut yhteensä     -117
Uusi tilalle. Uusi ruotsinkielinen yläkoulu kasvattaa oppilasmäärää vuoteen 2020 mennessä, mutta määrä lähtee sen jälkeen laskuun, ja jää alle 200 oppilaan, jos nykyiset ennusteet toteutuvat.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat