Paikalliset

Kalevan eroilmoituksen taustalla isoja ristiriitoja ja näkemyseroja

Ristiriitoja. Kaupunginjohtaja Olavi Kalevan eroilmoitukseen johtanut prosessi alkaa tulla päivänvaloon. Kalevan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan näkemykset siitä, miten asiat ovat edenneet, poikkeavat toisistaan. Kuva: Kristoffer Åberg

Kaupunginhallitus julkisti Kalevan antaman selvityksen, joka koskee maanhankintaa Eltete Oy:ltä. Siinä Olavi Kaleva kertoo, että osa kaupunginhallituksen jäsenistä kävi neuvotteluja maakaupasta hänen tietämättään.
  LOVIISA Kaupunginjohtaja Olavi Kalevan kaupunginhallitukselle antamasta selvityksestä käy ilmi, että maanhankinta-asiasta neuvotteli hänen toimeksiannostaan kehittämisjohtaja Sten Frondén. Kaleva kertoo omana kantanaan, että yritys ei hyväksynyt kaupungin näkemystä maa-alueen hinnanmuodostuksesta. Osa kaupunginhallituksen jäsenistä oli käsitellyt 7.3. maanhankinta-asiaa. Tästä tapaamisesta yrityksen kanssa kaupunginjohtaja ei ollut tietoinen, eikä häntä ollut kutsuttu kokoukseen. Hän kumoaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mia Heijnsbroek-Wirénin (r.) väitteen siitä, että kaupunginjohtajaa olisi kehotettu osallistumaan kokoukseen. "Kaupunginjohtaja ja kehittämisjohtaja ovat aikataulullisesti todenneet, että maanhankinta-asia ja sen valmistelu tulee valmiiksi siten, että se tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn 24.4.2017. Käsittelyaikatauluun on luonnollisesti vaikuttanut uusi arvio maa-alueen arvosta, joka poikkeaa huomattavasti siitä mistä konserniohjauksen ja elinkeinoasioiden toimikunnan jäsenet olivat yrityskäynnillään 7.3.2017 sopineet. Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi kokonaisarvion ja valmistelun loppuunsaattamiseksi asiallisella tavalla ja muodollisesti oikein on, että se tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn 24.4.2017." Kalevan mukaan sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja että kehittämisjohtaja olivat tietoisia siitä, että Kaleva ei tule esittämään kaupan hyväksymistä yritykselle luvatulla hinnalla. Yrityksen toimitusjohtaja Bo Österman oli Kalevan mukaan todennut, että hän ei enää keskustele maa-alueen hinnasta, sillä 7.3. palaveriin osallistuneet olivat ilmoittaneet, että kaupunki ostaa maa-alueen yrityksen esittämällä hinnalla. Ketkä kaupunginhallituksen jäsenet kävivät neuvotteluja ja lupasivat kaupungin ostavan yritykseltä maa-alueen, ei käy Kalevan selvityksestä ilmi. "Syyksi on myös ilmoitettu, että kaupungin tehtävänä ei ole yrityksen pääoman turvaaminen, vaikka kysymys olisi tulevasta investointihankkeesta. Investointien ja työpaikkojen kytkeminen maakauppaan ei ole sallittua. Tämä tulkittaisiin suoranaiseksi yritystueksi. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia maa-alueen osalta. Yritys on usean vuoden ajan tuloksetta yrittänyt myydä aluetta. Yrityksiä pitää myös kohdella tasapuolisesti. Maa-alueesta pyydetty ja luvattu hinta on kaukana 24.3.2017 saadusta hinta-arviosta ja myös aiemmista hinta-arvioista." Kalevan antama selvitys on päivätty 6.4.2017.

Eri näkemys

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on syntyneestä tilanteesta eri näkemys kuin Kalevalla. Heijnsbroek-Wirénin mukaan 7.3. maa-alueesta oli päästy neuvottelutulokseen, joka noudatteli alueella aiemmin tehtyjen kauppojen mediaanihintaa. – Mitään lupauksia [yritykselle] emme antaneet. Neuvotteluihin Elteten edustajien kanssa olivat osallistuneet Heijnsbroek-Wirénin lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Jouni Malmivaara (kok.), sekä elinkeino- ja kehittämistoimikunnasta Veikko Ekström (sd.) ja Tom Liljestrand (r.) Muut osallistujat olivat kehittämisjohtaja Frondén ja Posintran Fredrik Pressler. Maanhankintapykälän oli viime maanantain kaupunginhallituksen kokoukseen valmistellut Frondén ja se oli maa-alueen ostolle hyvin kielteinen. Heijnsbroek-Wirén kertoo, että hän oli poistanut pykälän esityslistalta muun muassa siksi, että se olisi ollut yrityksen kannalta sekä koko Kuningattarenportin kehittämistä ajatellen "hirveän ikävä". Yritys oli hänen mukaansa vetäytynyt kaupungille tekemästään tarjouksesta ja neuvottelut olivat rauenneet. Heijnsbroek-Wirén huomauttaa lisäksi, että Kaleva oli ollut läsnä konserni- ja elinkeinotoimikunnan kokouksissa jossa maanhankinnasta oli keskusteltu. Hänen mukaansa Kaleva on ollut tietoinen maanhankinta-asiasta ja olisi ollut luontevaa, että kaupunginjohtaja olisi osallistunut niihin. Maakauppa, mikäli se olisi edennyt kaupunginhallituksessa, olisi päätetty lopullisesti vasta kaupunginvaltuustossa.

Vuoden palkka

Loviisan kaupunginhallitus hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan keskiviikkona 26.4. yksimielisesti kaupunginjohtaja Olavi Kalevan irtisanoutumisen ja myöntää hänelle eron kaupunginjohtajan tehtävästä 25.4. lukien. Kaupunginhallitus neuvotteli kaupunginjohtajan eroon liittyvistä ehdoista ja on päättänyt maksaa johtajasopimuksen mukaisen erokorvauksen ja kuuden kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomisajan korvauksen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Olavi Kalevalle maksetaan kuukausittain nykyistä palkkaa vastaava korvaus 12 kuukauden ajan. Erokorvauksen kokonaissumma nousee 106 148, 40 euroon. Maksettavan irtisanomisajan korvauksen määrän osalta kaupunginhallitus on huomioinut Olavi Kalevan pitkän, yli 15 vuotta kestäneen palvelussuhteen. Sopimus antaa myös mahdollisuuden ryhtyä heti valmistelemaan uuden kaupunginjohtajan palkkaamista. Kaupunginhallituksen päätös menee vielä kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi. Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa määritellään erokorvauksen perusteet näin: ”Mikäli tulee tilanne jossa kaupunginjohtajaa kohtaan syntyy luottamuspula eikä tilannetta saada normalisoitua neuvotteluteitse, on kaupunginjohtajalla, pitkien ja kalliiden oikeudenkäyntien välttämiseksi oikeus saada erokorvaus mikäli hän tällaisessa tilanteessa eroaa vapaaehtoisesti ilman että kaupunginhallituksella taikka kaupunginjohtajalla olisi muita vaatimuksia tai että asia riitautettaisiin. Erokorvauksen suuruus on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.” Heijnsbroek-Wirén pitää korvausta kohtuullisena, koska Kaleva irtisanoutui itse ja hänellä on takanaan 15 vuoden ura kaupunginjohtajana.

Äänestys hallituksessa

Kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa oli harkittu varoituksen antamista kaupunginjohtajalle. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen vastaukseksi Kalevan antamaan selvitykseen: Vastauksen myötä kaupunginhallitus toteaa, että on tarve ryhtyä työnjohdollisiin toimenpiteisiin ja harkintaan varoituksen antamiseksi. Kaupunginhallitus kuulee kaupunginjohtajaa laajemmin kaupunkikonsernin johtamisesta, kaupunkistrategian käyttöön saattamisesta ja elinkeinopolitiikan tuloksellisuudesta. Kulemiseen varaan aikaa 14 vuorokautta. Jerry Träskelin (vas.) ehdotti, että kaupunginhallitus merkitsee kaupunginjohtajan antaman selvityksen tiedoksi. Veikko Ekström (sd.) kannatti ehdotusta. Äänestyksessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys voitti 6-4. Sen puolesta äänestivät Heijnsbroek-Wirén (r.), Mikael Karlsson (sd.), Leena Lindfors (r.), Johan Björklöf (r.) ja Vesa Peltoluhta (ps.). Träskelinin ehdotuksen kannalla olivat Ekström, Agneta Alm (r.) ja Eeva Holmström (sd.). Kaupunginhallituksen päätös tulee kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi 10.5. pidettävässä kokouksessa. Kaupunginjohtajan-kirjallinen-vastaus-elinkeinoasiaan

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat