Paikalliset

Historiallinen valtuustosopimus allekirjoitettiin maanantaina

Nimet alle. Allekirjoittamassa Kari Hagfors, seuraamassa Lotte Uutinen (vas), Otto Andersson, Pertti Lohenoja, Timo Noroviita, Janne Lepola, Saara Lång, Arja Isotalo, Juha Karvonen ja Mia Heijnsbroek-Wiren. Kuvasta puuttuu allekirjoittajista Keijo Tähtinen.

Tiettävästi Loviisan historian, ainakin uuden Loviisan historian ensimmäinen valtuustosopimus allekirjoitettiin raatihuoneella maanantaina. Sopimuksessa ovat mukana kaikki valtuustoryhmät.
LOVIISA Loviisan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson totesi, ettei kyse ole varjostrategiasta, vaan valtuustosopimus konkretisoi Loviisan kaupunkistrategiaa. Sopimuksella hyväksytään valtuustotyöskentelyn keskeiset periaatteet ja määritellään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2018-2021. Sopimuksen toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran huhtikuussa ensi vuonna. Valtuuston kokouksien eivät allekirjoittajat uskoneet sopimuksen myötä muuttuvan tylsemmiksi. Tavoitteet ovat yhteiset, mutta eroja on keinoissa joilla niitä toteutetaan.

"Tuli hyvä'"

Lohenoja kehui prosessia, jolla valtuustosopimus saatiin aikaan. Hän arvioi sen olleen myös hyvän harjoituksen siinä, että suureen asiaan on mahdollista saada yhteinen mielipide, johon kaikki ryhmät voivat sitoutua. - Aluksi oli vähän epäilyjä, mutta tästä tuli hyvä. Sopimus pohjaa ja vahvistaa kaupunkistrategiaa ja jättää paljon poliittista vapautta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on paketti, jonka takana kaikki voivat olla, hän kuvaili.
Avoimuutta lisää
  • Valtuustoryhmät edistävät omalla toiminnallaan valtuustotyöskentelyn avoimuutta, läpinäkyvyyttä, informaation kulkua puolin ja toisin sekä hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.
  • Puheenjohtajisto informoi päätöksentekoon liittyvistä asioista säännöllisesti valtuustoryhmien puheenjohtajia.
  • Talousarvion ja tarvittaessa myös muiden merkittävien asioiden osalta otetaan käyttöön lähetekeskustelu.
  • Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti yhdessä valtuuston puheenjohtajan kanssa ennen jokaista valtuustokokousta.
  • Valtuustoryhmät tiedottavat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa muita ryhmiä omista muutosesityksistään.
  • Valtuuston iltakouluja, seminaareja ja muita epävirallisia tapaamisia järjestetään tarpeen vaatiessa.
  • Allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoutuvat siihen, etteivät ne jätä valtuustoryhmiä yhteisten keskustelujen ulkopuolelle, etteivät ne julkaise tai levitä ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä lietsovia näkemyksiä ihmisryhmiä kohtaan ja lupaavat puuttua kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen.
  Rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Lotte Uutinen nosti monien tavoitteiden joukosta erityisen tärkeiksi selvityksen mahdollisuudesta siirtyä osittain tai kokonaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä syöttöliikenteen järjestämisen Loviisan ja Porvoon välillä. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Janne Lepola kuvaili valtuutettujen haluavan tehdä asioita Loviisan hyväksi. Tavoitteet ovat samat, mutta nyanssit niiden saavuttamiseksi voivat olla erilaisia. Omalle ryhmälleen hän listasi tärkeimmiksi asioiksi elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden, sekä veroprosentin kilpailukykyisenä pitämisen. Sitoutumattomien Saara Lång kuvaili sopimuksen kertovan myös valtuustoryhmien keskinäisestä hyvästä hengestä. Aiemmasta väännöstä hallintosäännön kanssa on tultu paljon eteenpäin ja suoraviivaisemmaksi. Hän pohti, voisiko vielä tarkemmin nostaa valtuustokaudelle muutamia asioita, joita kehitettäisiin ja joihin panostettaisiin. Keskustan Kari Hagfors kertoi oman ryhmänsä olleen viimeisen allekirjoittajan ja tarvinneen nimen laittamiseen jatkoajankin. Hän piti joitain asioita jääneen valtuustosopimuksessa täsmentymättä, muun muassa kuntalaisten osallistamisen jo valmisteluvaiheessa, virkamiesten ja luottamushenkilöiden välisen työnjaon terävöittämisen sekä sen, ettei mitään valtuustoryhmiä jätetä yhteisten keskustelujen ulkopuolelle. Työ valtuustosopimuksen aikaansaamiseksi oli hänen mielestään hedelmällistä ja virikkeitä saatiin puolin ja toisin.

"Elämys olla mukana"

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Noroviita kuvaili pienen ryhmän edustajalle olleen elämyksen olla mukana tekemässä politiikkaa isojen pomojen kanssa. Hän listasi kolme voimavaraa, jotka kannattaa ottaa käyttöön: ensimmäisenä valtuuston lähetekeskustelut, toisena työsuojeluorganisaation toiminnan tehostamisen ja kolmantena yritystoimintaa tukevan toimielimen perustamisen. Valtuustosopimusprosessi on hänen mielestään luonut positiivista poliittista henkeä ja nostanut kaupunginvaltuuston profiilia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wiren nosti esiin Loviisan keskustaan jo viime syksyn talousarviossa sovitun vuokra-asuntotalon rakentamisen sekä syöttöliikenteeseen panostamisen. Hän tietää perheiden palanneen pääkaupunkiseudulle julkisen liikenteen heikennysten vuoksi. - On taloudellisempaa maksaa syöttöliikenteestä kuin menettää hyviä veronmaksajia. Hän muistutti myös kaupungin organisaatiouudistuksesta, joka on tarkoitus saada piakkoin valmiiksi. Hän uskoi, että ensi vuonna valtuustosopimukseen saadaan mukaan myös investoinnit.
Toiminnallisia tavoitteita
  • Toiminnallisia tavoitteita on listattu sopimukseen viiden kohdan alle 30.
  • Tavoitteita ovat mm. - Edistetään uusien yritysten hakeutumista Loviisaan - Perustetaan toimielin tukemaan yritystoimintaa - Lisätään kaupunkimarkkinointia - Kehitetään kaupungin lapsiystävällisyyttä - Koulutuksellisen tasa-arvon turvaaminen. - Kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen. - Kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentäminen. - Kehitetään tapoja tuoda kyliä esille ja tukea niitä. - Toteutetaan kaupungin organisaatiouudistus vuoden 2018 aikana. - Edistetään syöttöliikennettä Loviisan ja Porvoon välillä. - Vähennetään pitkäaikaistyöttömien määrää. - Turvataan riittävä vuokra-asuntotuotanto. - Pyritään pitämään veroprosentti kilpailukykyisellä tasolla. - Huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat