Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät

Loviisan hallinnossa on eletty mielenkiintoisia, muutoksen ja kehityksen aikoja. Satama tuli moninaisten läpinäkyvyyttä edellyttävien päätösvaiheiden jälkeen myytyä 60%:sti Helsingin Satama Oy:lle ja sen tulevaisuuden kehitysnäkymät saatettua selvästi kestävämmille kehitysharteille. Vaikkakin päätösvalta meni ja tiedottamisen loviisalaislaajuus supistui Loviisan Satama Oy:n siirtyessä osaksi Helsingin satama ja kaupunkikonsernia, niin tällä järjestelyllä saadaan Loviisalle tulevaisuudessa parempi taloustulos aikaiseksi, kuin mihin omin voimin oltaisi pystytty. Kun lottovoitto oli saatavissa, kannatti se ottaa sanontaan: ”parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla”, viitaten. Loviisan hallinnollinen avoimuus ja läpinäkyvyys on saatu lisääntymään monella tärkeällä osa-alueella useiden esittämieni aloitteiden hyväksymisten kautta. Konsernitietojen julkistaminen talouden osavuosikatsausten yhteydessä tuo merkittävästi lisätietoa koko kaupunkikonsernin tilasta ja toiminnasta. Tämä päätös saatiin toteutettua kaupunginvaltuustossa 13.4.2016. Konsernitoimintaan liittyen kaupungin kiinteistöyhtiöiden fuusiointi, isännöintipalvelujen kilpailutus sekä sitä kautta kiinteistöyhtiöiden toiminnan yhtenäistyminen ja tehostuminen aikaansaa- vat kustannussäästöjä, päätettiin toteuttaa 1.1.2017 alkaen. Hyväksymispäätös pöytäkirjojen tarkistamisesta elektronisesti on myös paitsi helpompaa myös kustannussäästöjä mukanaan tuovaa. Saadaanhan näin m.m. pöytäkirjan tarkastajien matkakuluissa selkeätä säästöä aikaiseksi. Tämä käytäntö on jo toteutettu eri hallintokunnissa kuten myös kaupunginhallituksessa ja jopa valtuustossakin. Luottamushenkilöiden ja heidän osallistumisaktiivisuuden ilmoittaminen valtuuston, kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien kokouksiin antaa selkeätä lisätietoa kuntalaisille, heidän valitsemiensa henkilöiden aktiivisuudesta toimia kaupungin hyväksi. Samoin voidaan nyt avoimesti todeta kuinka paljon puolueet keskittävät samoja henkilöitä eri tehtäviin ja mitenkä suuri on heidän osallistumisaktiivisuutensa niiden kokouksiin. Tätä informaatiota tukee myös luottamushenkilökulujen hyväksymisen ilmoittaminen vuoden 2016 toimintakertomuksen yhteydessä. Nyt on siis helppoa nähdä keskittyvätkö palkkiot ja toiminta joillekin vai toimiiko laajamittainen henkilö- ja tehtävänjakodemokratia. Kaupungin rahaliikenteen julkisuudesta ja sen hyväksymisestä käytiin vilkas keskustelu kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2015. Asia nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi ja niinpä kaupunginhallituksen kielteinen esitys palautettiin uudelleenvalmisteluun. Avoimuuden nimissä monet kaupungit ja kunnatkin julkistavat jo rahaliikenteensä ja nimenomaan sen ostolaskunsa. Tällä ns. ”julkisuuskontrollilla” on saatu merkittäviäkin säätöjä aikaiseksi, kun kaupungin laskujen tarkastajan ja hyväksyjän lisäksi kenellä tahansa asiasta kiinnostuneella on ne nähtävissään kaupungin internet-sivuilla. Vaikeampi ja herkempi kysymys oli luottamushenkilöiden sidonnaisuussuhteiden ilmoittamisvelvollisuus. Tämäkin asia on ollut jo käytännössä monissa kunnissa ja kaupungeissa, muttei Loviisassa. Sen tavoitteenahan on avoimesti esittää onko luottamushenkilöllä ja millaisia kytköksiä itse kaupunkiin ja sen tekemiin sopimuksiin eli onko päätöksenteollinen riippumattomuus olemassa vai onko sittenkin ”käsi kaupungin hillopurkissa”. Samoin on esitettävä yhteydet elinkeinotoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, jotka ovat tekemisissä kaupungin kanssa. Toteuttavatko luottamushenkilöt ammattimaista konsulttitoimintaa saaden siten ns. sisäpiiritietoa luottamustehtävänsä kautta? Harjoittavatko virkamiehet ja millaista ns. sivutoimilupatoimintaa ja mitä kytköksiä siihen liittyy? Kuten sanottua tämä aloite ei tullut hyväksytyksi, mutta onneksi apuun tuli nyt uusi kuntalaki. Siinä määritellään, että velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet koskevat kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tätä kuntalain kohtaa sovelletaan ensi vuonna valittavan valtuuston toimikauden alusta eli 1.6.2017 alkaen. Paljon avoimuuteen ja hallinnon läpinäkyvyyteen on saatu siis aikaiseksi sekä pitkä askel tässä mielessä Loviisassakin otettu. Nyt voidaan todeta, että ”kun tietää, niin ei luule”. Kari Hagfors Loviisan kaupunginvaltuutettu, laillisuusryhmä

Etusivulla nyt

Uusimmat:

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat