Häkki heilahtaa yhä harvemmin

Tällä viikolla julkistettu tilastoselvitys Loviisan ja Lapinjärven alueella tehdyistä rikoksista sekä niiden selvittämisestä on huolestuttavaa luettavaa. Selvityksen mukaan poliisille ilmoitettujen omaisuus- ja väkivaltarikosten selvitysprosentti laski Loviisassa ja Lapinjärvellä rajusti kuluvan vuoden tammi-kesäkuun aikana. Vaikka omaisuus- ja väkivaltarikoksista tehtiin Loviisassa ja Lapinjärvellä alkuvuoden aikana rikosilmoituksia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän, putosi rikosten selvittämisprosentti rajusti. Varsinkin Lapinjärvellä. Esimerkiksi omaisuusrikoksia tehtiin alkuvuonna Loviisassa yhteensä 120 kappaletta. Niistä poliisi sai selvitettyä vain 40 eli 33,3 prosenttia. Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa vastaavia konnuuksia tehtailtiin yhteensä peräti 188 kappaletta, ja käry kävi enemmän joka toisen rikoksen kohdalla ja selvittämisprosentti oli melko hyvä eli 53,7 prosenttia. Vielä huolestuttavampi on ollut suunta Lapinjärvellä, jossa rosvot näyttävät suorastaan pitävän virkavaltaa pilkkanaan. Alkuvuonna Lapinjärvellä tehtiin yhteensä 24 omaisuusrikosta. Niistä poliisi on saanut selvitettyä ainoastaan yhden ainokaisen rötöksen. Ei hyvä. Viime vuonna Lapinjärven 11 omaisuusrikoksesta sentään 7 eli 63,6 prosenttia saatiin selvitettyä. Yhtä helposti edesvastuun onnistuivat välttämään väkivaltarikoksiin syyllistyneet. Loviisassa poliisille alkuvuonna ilmoitetuista 20 turpakäräjistä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen on päätymässä vain 6 väkivaltarikoksesta epäiltyä eli 30 prosenttia tapauksista. Viime vuonna samaan aikaan 22 väkivaltarikoksesta sentään 12 eli 54,5 prosenttia saatiin selvitettyä. Lapinjärvellä lain koura oli pidempi, kun alkuvuoden kolmesta pahoinpitelystä vain yksi on selvittämättä. Samoin viime vuonna 7 pahoinpitelijästä 6 saatiin teoistaan vastuuseen. Loviisan ja Lapinjärven selvittämisprosenttien suurta eroa selittää pääosin se, että Lapinjärvellä kaikki kuusi pahoinpitelyä tapahtuivat yksityisillä paikoilla eli käytännössä kotioloissa, joissa tekijä yleensä on toinen puolisoista.  Loviisassa lätty lätisi monesti myös julkisilla paikoilla, joissa tekijöiden selvittäminen on poliisille usein hankalampaa. Jos on Loviisan seudun rikosten selvittämisprosentti huolestuttavasti laskenut, niin onneksi sentään rikosten määrä näyttäisi olevan laskussa. Alkuvuonna Loviisassa poliisille ilmoitettiin yhteensä 642 rikosta, mikä on 26,88 prosenttia vuoden 2017 alkuvuotta vähemmän. Sama suunta oli Lapinjärvellä, josta alkuvuonna tehtiin 160 rikosilmoitusta, kun viime vuoden vastaava luku oli 219 rikosta.
"Paikallistuntemuksen merkitystä ei ole syytä vähätellä. Se on rikostutkinnassakin merkittävä apu ja etu."
Tilastojen valossa olisi odottanut, että rikosilmoitusten vähenemisen olisi pikemminkin pitänyt nostaa eikä alentaa selvittämisprosentteja. Loviisan ja Lapinjärven rikosten selvittämisprosentin laskulle on varmaankin useita syitä. Tilastojen valossa syynä ei näyttäisi olevan resurssien vähentäminen, sillä Itä-Uudenmaan alueella poliisin henkilötyövuosien määrä on kasvanut vuoden 2013 noin 745 henkilötyövuodesta vuoden 2016 noin 794 henkilötyövuoteen. Samoin poliisin vasteajat ovat säilyneet Itä-Uudenmaan alueella maan parhaimpina noin 15 minuutissa. Vaikka koko Itä-Uudenmaan alueen poliisitoimen tilastot näyttävät kiitettäviltä, niin alueen sisällä erot ovat kasvaneet. Samaan aikaan Loviisan ja Lapinjärven rikosten selvittämisprosenttien romahtamisen kanssa esimerkiksi Porvoon selvittämisprosentit ovat jopa parantuneet entisestään. Alkuvuonna Porvoossa kaikkien rikoslakirikosten selvittämisprosentti nousi peräti 57,9 prosenttiin. Porvoon 665 omaisuusrikoksistakin saatiin alkuvuonna selvitettyä 47,4 prosenttia, ja Loviisassa siis vain 33,3 prosenttia. Alkuvuoden tilastojen ja niiden valossa kovin suurilta näyttävien muutosten perusteella on vielä ehkä ennenaikaista vetää laajempia johtopäätöksiä mistään pidemmästä trendistä. Ilmassa on silti kysymys, miten alueen poliisitoimen ja erityisesti rikostutkinnan sekä johtamisen painopisteen selkeä siirtyminen Loviisasta Porvooseen vaikuttaa Loviisan seudun rikosten selvittämisprosentteihin? Vai vaikuttaako mitenkään? Poliisijohdon mukaan ei. Monien rivimiesten mukaan todennäköisesti. Nähtäväksi jää jatkuuko trendi. Paikallistuntemuksen merkitystä ei ole syytä vähätellä. Se on rikostutkinnassakin merkittävä apu ja etu. Poliisi ja rikostutkija, joka tuntee pappenheimiläisensä, on todennäköisesti askeleen lähempänä konnan kimppua kuin vieraspaikkakuntalainen kollegansa.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet