Arto HenrikssonKirjoittaja on Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Loviisakin sai siltakiistansa

Loviisan kaupungin hyvinvointilautakunta esittää Kuningattarenrannan asuntomessualueen kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa Loviisanlahden poikki kaavaillun kevyen liikenteen sillan poistamista. Päätös syntyi äänin 6 - 4 vastoin esittelijän esitystä.

Sdp:n Kalevi Lappalaisen tekemää vastaehdotusta sillan poistamisesta kannattivat Håkan Karlsson (r.), Mats Eriksson (r.), Henna-Kaisa Turpeinen (sd.), Jouni Määttä (sd.) sekä Antti Väkevä (sit.).

Vähemmistöön jääneiden puolella olivat Nina Björkman-Nystén (r.), Li-Lo Söderholm (r.), Reetta Rossi (vihr.) ja Katri Haverinen (kok.).

Lautakunnan rkp-läisten jakautuminen kahteen leiriin kertoo suurimman ryhmän hajaannuksesta ja tulevista äänestyksistä. On todennäköistä, että sillasta äänestetään vielä useasti sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Siltahanke jakaa tietenkin myös kaupunkilaisia. Porvoolaiset ovat tunnettuja vuosikymmeniä kestäneistä siltakiistoistaan. Nyt loviisalaisetkin ovat saaneet oman siltakiistansa.

Lautakunnan enemmistön näkemys sillan tarpeettomuudesta perustui ajatukseen, että vain noin 450 metrin päässä kaavaillusta sillasta kulkee Mannerheiminkatua myötäilevä kevyen liikenteen reitti eli jalkakäytävä. Näkemys aiheellinen ja hyvä.

Asuntomessualueelta Loviisanlahden pohjukka kiertäen Laivasillalle kipittäessä kilometrejä kertyy yhteensä noin 1,5 - 2 kilometriä. Onko se paljon vai vähän on makuasia. Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille se voi olla paljon, mutta aktiivikansalaisille ei niinkään. Eikä autollisille.

"Asuntomessut ovat Loviisalle lähivuosikymmenten suurin positiivisten markkinoinnin ja väestökehityksen mahdollisuus, jota ei pidä ainakaan heppoisin argumentein ryhtyä jyrsimään."

Sillan tarpeellisuudesta voidaan perustellusti olla tietenkin monta mieltä. Sen sijaan sillan mahdolliseen maisemahaittaan eli näköesteeseen vetoaminen ei ehkä ole kovin olennainen argumentti. Näköhaittaa olisi tuskin nimeksikään.

Loviisan Sanomien lukija on laskenut, että ”jos nykyinen Mannerheiminkadun kevyen liikenteen väylän pinta on noin kahden metrin korkeudessa ja sillä liikkuvan ihmisen silmä siten noin 3,6 metrin korkeudessa. Jos ponttoonisilta on 50 senttiä korkea veden pinnasta, sen katvealue on 72,5 metriä. Eli silta peittää tältä matkalta veden pinnan näkymisen. Kaikki muu näkyy jo aiemmin, esimerkiksi yli puoli metriä korkeasta veneestä peittyy vain alaosa.

Juurikin näin, vaikka Mannerheimintien korkeus on lähempänä kolmea metriä, jolloin katve olisi vieläkin pienempi. Eli näköeste olisi pikemminkin katsojan silmissä kuin Loviisanlahdella. Silta olisi lisäksi niin pohjoisessa, ettei se haittaisi mitenkään edes veneilyä, sillä Loviisanlahden ruovikkoisessa pohjukassa ei nytkään käytännössä ole veneliikennettä.

Mahdollisen näkemäesteen sijaan kyse on lähinnä vain kustannuksista eli rahasta sekä osin myös kevyen liikenteen yhteyksien parantamisesta ja siten myös asuntomessualueen houkuttelevuudesta.

Suora kevyen liikenteen yhteys Laivasillan pohjoispuolelle olisi vetovoimatekijä ja parantaisi asuntomessualueen houkuttelevuutta. Se palvelisi myös määrlahtelaisia sekä helpottaisi vanhankaupungin asukkaiden pääsyä Kuningattarenrannalle kaavailtujen uusien palveluiden äärelle.

Kuningattarenrannan valttikortteja ovat keskustan läheisyys ja merellisyys, joita kevyen liikenteen silta entisestään korostaisi.

Vaikka asuntomessuja hartaasti kannattaisikin, on päivänselvää, ettei kaupungin piikki saa olla auki ”maksaa mitä maksaa” -poljennolla. Sillastakin on syytä esittää huolelliset kustannus- ja kannattavuusarviot, jotta budjetit eivät ylity.

Asuntomessut ovat Loviisalle lähivuosikymmenten suurin positiivisten markkinoinnin ja väestökehityksen mahdollisuus, jota ei pidä ainakaan heppoisin argumentein ryhtyä jyrsimään. Määrlahden lähiön tynkämessut olisi kiusallisinta, miten Loviisa voisi vielä tilaisuutensa tärvellä.

Arto Henriksson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet