Arto HenrikssonKirjoittaja on Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Rantaradan ratkaisu lähenee

Kymenlaaksolaisten eli lähinnä Kotkan ja Kouvolan päättäjien vääntö Helsingistä itään kaavaillun rautatien linjauksista päättyi perjantaina eräänlaiseen tasapeliin tai kompromissiin, kun Kymenlaakson maakuntahallitus päätti ilman äänestyksiä ottaa molemmat linjaukset mukaan uuteen maakuntakaavaan.

Kymenlaakson maakuntahallitus sopi ylimääräisessä kokouksessa keskenään, että Helsingistä Porvoon ja Loviisan kautta Kotkaan jo aiemmin tehdyn ratalinjauksen lisäksi maakuntakaavaan merkitään myös ohjeellinen pääratamerkintä Koskenkylän ja Kouvolan välille sekä Haminan ja Luumäen välille. Maakuntahallitus päättää 17. helmikuuta maakuntakaavaehdotuksen asettamisesta yleisön nähtäville 30 päiväksi.

Päätöstä edelsi maakuntahallituksen jäsenen ja Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen (sd) maakuntahallituksen kouvolalaisille jäsenille lähettämä sähköposti, jossa hän kertoi etukäteen ehdottavansa Koskenkylä-Kouvola merkinnän poistamista maakuntakaavasta.

Kouvolassa koettiin odotetusti, että Kotka on junttaamassa itäistä rantarataa ainoaksi vaihtoehdoksi Kymenlaakson maakuntakaavassa. Ehkä urhoollinen, mutta turha yritys, jolla ei tässä tilanteessa ollut menestymisen mahdollisuuksia.

"Itäinen rantarata on selkeästi itärataa ilmastomyönteisempi vaihtoehto, koska se siirtäisi merkittävästi raskasta ja henkilöautoliikennettä kiskoille."

Maakuntahallituksen kompromissipäätöksen myötä Kymenlaakso on nyt selkeästi jakautunut kahden ratalinjauksen eli Kouvolan ja Kotkan seudun leireihin. Loviisa ja Pyhtää ovat vahvasti mukana Kotkan ja Haminan yhteistyöryhmässä, joka on viimeinkin tositarkoituksella aktivoitunut lobbamaan itäistä rantaratavaihtoehtoa.

Loviisa ja eteläisen Kymenlaakson kunnat ovat yhteistyössä palkanneet vaikuttajaviestintään erikoistuneen konsulttiyhtiön sekä tilanneet myös ratahanketta koskevan selvityksen yhdyskuntarakentamisen asiantuntijoilta.

Ratahankkeen vaikuttajaviestinnällä alkaakin olla jo kiire, sillä linjaukset uusista ratahankkeista tehdään alustavasti liikenne- ja viestintäministeriön työpöydillä ja maan hallituksessa tiettävästi jo alkavan kevään aikana.

"Vastakkain ovat savolaisten matkustajien kiireet ja itäisen rannikon asukkaiden tarve päästä ilmastoystävällisen raideliikenteen piiriin."

Käytännössä hallitus päättää itäisten ratalinjausten kohdalla onko Kouvolan kautta kulkevan itäradan noin 13 minuutin matka-ajan lyheneminen Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien ja Helsingin välillä tärkeämpää kuin Kotkan ja Haminan seutujen sekä kokonaan uuden itäisen rannikkoalueen avaaminen raideliikenteen piiriin. Vastakkain ovat savolaisten matkustajien kiireet ja itäisen rannikon asukkaiden tarve päästä ilmastoystävällisen raideliikenteen piiriin.

Oman lisänsä arviointiin toi HS:n 21.1.2020 julkaisema uutinen, jonka mukaan Venäjä aikoo aloittaa Moskovan ja Pietarin välisen luotijunayhteyden rakentamisen vuonna 2022 ja valmiina sen pitäisi olla jo vuonna 2026. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd) mukaan Suomen intresseissä olisi saada mahdollisimman nopea junayhteys myös Suomen puolelle. Sekin puoltaisi raideyhteyden rakentamista suorinta reittiä itärajalta Haminan ja Kotkan kautta Porvooseen ja edelleen lentoasemalle ilman turhaa Kouvolan saati Lahden kautta kiertämistä.

Itäisen rantaradan lobbaaminen on tämän vuoden ylivoimaisesti tärkein hanke myös Loviisan päättäjille. Nyt, jos koskaan on mahdollista päästä osalliseksi miljardihankkeesta, joka voisi kääntää Loviisankin väestökehityksen suunnan positiiviseksi. Myös tulevien asuntomessujen kannalta olisi lottovoitto, mikäli Loviisaan olisi tulossa junayhteys pääkaupunkiseudulle.

Loviisan valtapuolue Rkp ilmaisi 21.1. kantansa, ja asettui selkeästi Porvoo-Loviisa-Kotka -linjauksen kannalle. Myös vihreitten ja liikenneministeri Timo Harakan tulisi asettua kannattamaan itäistä rantarataa, joka on selkeästi itärataa ilmastomyönteisempi vaihtoehto, koska se siirtäisi merkittävästi raskasta ja henkilöautoliikennettä kiskoille.

Arto Henriksson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet