Heikki VestmanKirjoittaja on sipoolainen kansanedustaja (kok).

Lisää työtä ja sen tekijöitä

Suomi tarvitsee lisää työtä ja sen tekijöitä, jotta hyvinvointi voidaan säilyttää ja velkaantuminen lopettaa. Suomen työllisyysaste on Pohjoismaiden matalin ja rakennetyöttömyys Pohjois-Euroopan korkein. Samaan aikaan vallitsee työvoimapula.

Tämä yhtälö kertoo ainakin siitä, että työn vastaanottaminen ei ole riittävän kannattavaa. Myös yrityksille voi olla riski tarjota työpaikkaa.

Kaikki ovat samaa mieltä tavoitteesta saavuttaa 75 % työllisyysaste, mikä tarkoittaa yli 60 000 uutta työllistä. Valitettavasti punaviherhallituksen työkalupakki on yhä tyhjä.

Hallitukselta oli virhe ulkoistaa vastuu työllisyyskeinoista työmarkkinajärjestöille ilman tulosvastuuta. Julkisuuden tietojen mukaan työllisyystyöryhmistä tulee ”olematon määrä” työllisyyttä kasvattavia keinoja, mikä ei yllätä.

Kokoomuksessa emme hyväksy hallituksen vastuunpakoilua työllisyyskeinojen kanssa. Esitimme vaihtoehtobudjetissamme 18 keinoa, joilla yli 60 000 uuden työllisen tavoite saavutetaan. Keinot perustuvat asiantuntija-arvioihin — myös ministeriöiden työryhmien esityksiin – ja löytyvät hallituksen omien virkamiesten pöytälaatikoista. Mitä hallitus jahkailee?

Työn kannattavuuteen vaikuttaa se, kuinka antoisa ja pitkäkestoinen työttömyys- ja laajemmin sosiaaliturva on. Suomalaiset ymmärtävät, että työttömyysturvaan pitää puuttua, jotta työllisyys paranee: Kyselyn mukaan enemmistö kannattaa ansiosidonnaisen porrastamista siten, että se asteittain pienenee.

Työllisyyttä lisäisi myös paikallinen sopiminen. Työehdoista pitäisi voida joustavammin sopia työpaikoilla, kuten muualla Euroopassa. Yleissitovuutta pitää vähentää, jotta pk-yritykset uskaltavat työllistää.

Verotuksen pitäisi palkita ahkeraa. Jos palkasta jäisi enemmän käteen, työtä kannattaisi tehdä. Kokoomuksen vaihtoehdossa on siksi miljardin euron kevennys ansiotulojen verotukseen. Keventämällä työn verotusta kaikilla tulotasoilla parantaisimme työllisyyttä.

Hallituksen arvovalinta on sen sijaan väärä: Se antaa myös pieni- ja keskituloisen työn verotuksen ankaroitua, mutta korottaa sosiaaliturvaa – eli rankaisee sitä, joka tekee töitä ja palkitsee sitä, joka ei nouse aamulla töihin. Tästä syystä riippumattomien asiantuntijoiden mukaan hallitus aiheuttaa Suomeen uusien työllisten sijaan 5 000 uutta työtöntä. Tälle oleiluyhteiskunnalle on vaihtoehto.

Heikki Vestman

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet