Arto HenrikssonKirjoittaja on Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Hakkuukieltoja syyttä suotta

Joukko Uudenmaan alueen maanomistajia on hiljattain saanut ely-keskukselta yllättävän sähköpostin, jossa kielletään tavanomaisen metsänkäyttöilmoituksen mukaiset suunnitellut hakkuut omissa metsissään. Ely-keskus on perustellut hakkuukieltoa Uudenmaan liiton valmisteluvaiheessa olevalla maakuntakaavalla ja siihen merkityllä soidensuojelun täydennysesityksellä.

Valmisteluvaiheessa olevassa Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa kaikki soidensuojelun täydennyskohteet tulevat saamaan ely-keskuksen mukaan sl-merkinnän eli luonnonsuojelualuemerkinnän, jonka vuoksi ely-keskus haluaa jo etukäteen kieltää hakkuut, vaikka kaava on vasta valmisteluvaiheessa.

Ely-keskuksen epävirallinen sähköposti on herättänyt laajaa hämmennystä myös Loviisassa ja Lapinjärvellä, jossa hakkuukielto koskettaa useita metsänomistajia. Hakkuukiellon taustalla ei tiettävästi ole virallista ja laillista viranomaispäätöstä, josta maanomistajat voisivat halutessaan tehdä valituksen.

Asetelma on kyseenalainen metsänomistajien oikeusturvan kannalta ja koettelee myös tavallisen kansalaisen oikeustajua. Sen enempää valmisteilla oleva maakuntakaava kuin ei myöskään siihen liitetty soidensuojelun täydennysohjelma ole lainvoimaisia.

Kyse on merkittävästä oikeusperiaatteesta, jos viranomainen käyttää valtaa ja tekee kansalaisen omaisuutta koskevia päätöksiä ilman, että niistä voidaan hyvän hallintotavan mukaisesti valittaa. Metsänomistajat ovat aiheellisesti kutsuneet menettelytapaa sosialisoinniksi luonnonsuojelun nimissä vastoin perustuslain tarkoittamaa omaisuuden suojaa.

Luonnonsuojelun nimissä tehtävät pakkolunastukset ovat monissa tapauksissa hyvin perusteltuja, jos kyseessä on yleisesti suojelun arvoisiksi katsottavista kohteista. Monissa tapauksissa suojelualueen muodostaminen on tapahtunut maanomistajan omasta aloitteesta sekä hyvässä yhteisymmärryksessä. Marraskuun alussa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ja Tornator Oyj sopivat kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin suoalueet.

"Hyvää hallintotapaan kuuluu, ettei vasta suunnitteluasteella olevia suojelumerkintöjä ryhdytä soveltamaan etupainotteisesti ennen kuin kaavaprosessi on valmis ja saanut lainvoiman."

Todennäköisesti myös valmisteilla olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa on alueita, joita voidaan yleisen edun nimissä perustellusti esittää soidensuojelun piiriin. Niissäkin tapauksissa on kuitenkin syytä kunnioittaa maanomistajan oikeusturvaa ja tehdä omaisuudenturvaan kajoamiseen liittyvät toimet laissa säädetyn menettelyn mukaisesti sekä maksaa siitä asianmukaiset korvaukset.

Ely-keskuksen epävirallinen sähköposti ei täytä näitä lain vaatimuksia. Kyse on oikeasta hallintomenettelystä eikä sinänsä soidensuojelun vastustamisesta. Pelkällä kaavamenettelyllä ei myöskää pidä olla mahdollista ilman korvauksia kajota omistusoikeuteen. Ei edes luonnonsuojelun nimissä. Hakkuukiellon piiriin on lisäksi syyttä suotta liitetty laajoja metsäalueita, jotka ovat maanomistajien mukaan kivennäismaalla eikä suojelun piiriin edes aiotuilla suoalueilla.

Hyvää hallintotapaan kuuluu, ettei vasta suunnitteluasteella olevia suojelumerkintöjä ryhdytä soveltamaan etupainotteisesti ennen kuin kaavaprosessi on valmis ja saanut lainvoiman.

Arto Henriksson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet