Arto HenrikssonKirjoittaja on Loviisan Sanomien ja Pyhtäänlehden päätoimittaja.

Pääkirjoitus: Satama haluaa lisää elintilaa

Loviisan kaupungin aikeet ostaa tytäryhtiöidensä Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n nimissä Loviisan sataman lähistöllä olevat kiinteistöt ovat hämmästyttäneet Valkon kylän asukkaita. Ostotarjouksia ja kauppoja on jo tehty, ja asukkaille on lähdössä pikapuolin kirje kaupungin aikeista.

Alueella ollaan satamayhtiön pyynnöstä aloittamassa kaavoitusta, jonka sisälle jäisivät Eestinkolmion alue kokonaisuudessaan sekä Svenäsintien aina Suomenlahden telakan takamaastoa myöten. Etelässä alueen sisälle jäävät Centrumin kerrostalo sekä Valkon vanha puukoulu sekä yhteensä noin 20 asuinkiinteistöä, joista 5 kiinteistöstä on kaupat käytännössä jo tehty.

Eestinkolmion kaavoittaminen ja kiinteistöjen ostaminen sataman tarpeisiin olisi toteutuessaan varsin massiivinen operaatio, jonka kustannukset liikkuvat miljoonaluokassa.

Sataman tieltä evakuoitavan alueen asukkaiden keskuudessa tunnelmat vaikuttavat olevan hämmentyneen sekalaisia. Osa kertoo järkyttyneensä kaupungin aikeista ja kokevat joutuvansa - kirjaimellisesti - savustetuksi pois kodeistaan. Jotkut pitävät kaupungin tarjousta irtautua alueelta kohtuullisen reiluna kädenojennuksena.

Loviisan sataman kannalta naapurialueiden haltuunotto on sinänsä ymmärrettävä ja tarpeellinen hanke. Lähinaapureille aiheutuneet ympäristö- ja terveyshaitat ovat vuosien varrella äityneet jo niin vakaviksi ja ilmeisiksi, että haittoja aiheuttavien toimintojen keskeyttäminen viranomaispäätöksellä on ollut jo varsin lähellä. Aluehallintovirasto on jo soveltanut hallintopakkomenettelyä sataman ympäristövaikutusten hillitsemiseksi.

Näyttää siltä, että satama on pyrkinyt tekemään parhaansa esimerkiksi hiilipölyhaitan torjumiseksi hankkimalla hiilikentälle muun muassa sumutykkejä sekä paloauton. Niillä hiilen pölyämistä on saatu vähenemään, mutta jossain vaiheessa tulee aina se yhdestoista tuulensuunta, joka pölläyttää hiilihunnun naapuruston ylle.

Naapurit ovat valittaneet täysin oikeutetusti sataman haitoista sekä viranomaisille että medialle. Asetelma on ollut erityisen kiusallinen satamalle, jonka nykyiset ja varsinkin potentiaaliset uudet asiakkaat eivät suin surminkaan halua ryvettyä naapureiden kanssa riidellessä. Useimmilla sataman asiakkailla on vaihtoehtona viedä toimintansa sellaiseen satamaan, joissa vastaavanlaista ympäristö- ja imagoriskiä ole.

Nykyinen tilanne on ollut sekä asukkaiden että sataman kannalta kestämätön. Pitkäkestoinen kiistatilanne naapuruston kanssa on käytännössä rajoittanut sataman toimintaedellytyksiä sekä laajenemisen mahdollisuuksia.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kuvailee tässä lehdessä kaupungin ostotarjouksia reiluksi mahdollisuudeksi myydä kotinsa ja jäädä halutessaan vuokralaiseksi. Kiinteistöjen arvon määrittelyssä käytetään maanomistajien arviointikeskuksena tunnettua espoolaista lakitoimistoa, jota voi lähtökohtaisesti pitää puolueettomana.

Reiluutta on silti vaikea arvioida tapauksissa, joissa ihminen ei halua lähteä kodistaan evakkoon. Kyse ei silloin ole vain rahasta.

Kaupunki ei ole uhannut, mutta rivien välistä on helppo lukea, että vaihtoehtona saattaa muutaman vuoden päästä olla tilanne, jossa uusi kaava on saanut lainvoiman ja myymättä olevia kiinteistöjä ryhdytään pakkolunastamaan.

Lain mukaan pakkolunastettavasta kiinteistöstä on maksettava täysimääräinen korvaus, jonka on tulkittu tarkoittavan käypää markkinahintaa. Jo nyt sataman läheisyys sekä ympäristö- ja terveyshaitat painavat markkinahintaa pohjalukemiin eikä sittenkään kiinteistöille ole ollut juurikaan kysyntää.

Tietämättä tarkemmin toteutuneiden kauppojen tai ostotarjousten euromääriä ja perusteita, on kohtuullista, että hinnoissa otetaan reilusti huomioon se, että kiinteistöjen markkinahinta on satamasta johtuneista syistä alhainen, ja menetys on syytä kompensoida alueen asukkaille.

Arto Henriksson

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet