8 millin luottamuskysymys

Luottamuskysymys. Loviisan kaupunginhallitus päättää tänään ryhdytäänkö Loviisan lukion ja Harjurinteen koulun vanhaa osaa jälleen korjaamaan vai rakennetaanko uusi koulu. Kuva Arto Henriksson

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee tänä iltana vain kahta asiaa, joista molemmat ovat painoarvoltaan merkittäviä. Ensivuoden talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman lisäksi esityslistalla on suomenkielisen koulukeskuksen kohtaloa koskeva kiistanalainen päätös, jonka otsikkona on "Harjurinteen koulun vanhan osan korjaus- tai uudishanke". Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin esitys kaupunginhallitukselle mukailee teknisen lautakunnan äänin 6-3 tekemää päätöstä, jonka mukaan vanha koulurakennus peruskorjataan ja samalla uudisrakennushankkeen valmistelu haudataan. Päätösesitys jäi viime kerralla pöydälle, kun kaupunginhallitus päätti viisaasti järjestää yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa ennen päätöstä kaikille avoimen info- ja keskustelutilaisuuden 1950-luvulla rakennetun rakennuksen korjaussuunnitelmista. Tiukahkossa yleisötilaisuudessa ainoana luottamushenkilönä teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ralf Sjödahl puolusti urhoollisesti yhdessä teknisen johtajan Ulf Bombergin, tilapalvelupäällikkö Antti Kinnusen ja sivistystoimen johtajan Thomas Grönholmin kanssa Rambollin asiantuntijan Tapani Moilasen vahvoja näkemyksiä peruskorjauksen järkevyydestä ja luotettavuudesta. Infotilaisuuden anti vaikutti melko perusteelliselta sekä tietenkin myös erittäin tekniseltä. Vanhempien ja henkilökunnan huoli pelkistyi kuitenkin käytännössä yhteen kysymykseen; voidaanko selvityksiin ja korjaussuunnitelmiin luottaa. "Track record" eli kokemusjälki korjausinvestoinneista ei ole ollut kovin rohkaiseva. Luottamuskysymys on arviolta 8 miljoonan euron suuruinen. Se on suurin piirtein kustannusero 6 miljoonan euron peruskorjaushankkeen ja 14 miljoonan euron uudisrakennuksen välillä. Sadan prosentin varmuuksien ja luottamuksen vaatiminen on tietenkin kohtuutonta, kun kyse on kuitenkin inhimillisestä toiminnasta. Silti yhtä kohtuuttomalta vaikutti, että näinkin merkittävä luottamuskysymys henkilöityy vanhempien ja henkilökunnan edessä niin vahvasti paitsi Rambollin asiantuntijaan niin myös yhteen luottamushenkilöön sekä tekniseen johtajaan ja sivistystoimen johtajaan. Epäilemättä vähääkään vanhan koulun peruskorjausta vahvasti markkinoineiden Rambollin asiantuntijan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden vilpittömyyttä tai luotettavuutta, olisi peruskorjauksen epäonnistuminen, syystä tai toisesta, heille melkoinen henkilökohtainen maine- ja poliittinen riski. Varsinkin, kun 1.1.2019 aloittavassa Loviisan kaupungin uudessa organisaatiossa nykyisten sektorijohtajien esimiehiksi on jo valittu elinkeino- ja infrajohtajaksi Joakim Holmström sekä sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi Kirsi Kinnunen. Myös tässä mielessä koulun vanhempainyhdistyksen Länkkärit ry:n vetoomus ja oljenkorsi lopullisen peruskorjaus- tai uudisrakennuspäätöksen siirtämisestä hallitukselta edelleen valtuustolle ei liene kohtuuton. Vastuu kuuluu kaupungin ylimmälle virka- ja luottamusjohdolle. Toki valtuusto voi ottaa kantaa asiaan myös talousarvion käsittelyn yhteydessä, mutta suomenkielisen koulun ratkaisu on painoarvoltaan ja tunnearvoltaan monille vanhemmille sekä henkilökunnalle niin merkittävä, että siitä soisi keskusteltavan ja päätettävän erillisenä pykälänä. Samalla noin 8 miljoonan euron luottamuskysymys saisi taakseen enemmän poliittistakin vastuuta ja selkänojaa. Sikäli mikäli vastuunkantajien perään jouduttaisiin kyselemään jälleen muutaman vuoden kuluttua.

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet